Bedrijf verbouwd of bijgebouwd? Denk aan de brandveiligheid!

Overal om ons heen bruist het van de bedrijvigheid sinds de economie aantrekt. Bedrijven durven weer te groeien, nemen extra personeel aan en zien de orderportefeuille dikker worden. Dat is goed nieuws voor iedereen. Het gevolg echter van economische groei is dat bedrijven ook fysiek groeien. Aannemers kunnen het niet meer bolwerken en daar schuilt een risico inzake brandveiligheid.

Bij FireX praten we uit eigen ervaring, als het om groei gaat. Ook wij ontkwamen (en ontkomen) niet aan personeelsuitbreiding, het aanleggen van grotere voorraden en de daarbij behorende verbouwingen. Wie een goed bouwbedrijf in de arm neemt zou in de verbouwingsplannen een stuk brandveiligheid moeten zien staan. Als het goed is heeft het gebouw in haar oude hoedanigheid een brandveiligheidsinstallatie welke op maat is gemaakt naar de specificaties van destijds. Deze specificaties kunnen echter drastisch wijzigen als de inrichting van het pand wijzigt. Ook de toepassing van moderne bouwmaterialen vraagt om een andere blik op brandveiligheid.

Zorg dat u er geen zorgen over heeft
We geven u een voorbeeld: het kantoor van een bedrijf is te klein geworden voor de hoeveelheid personeel. Waar kan er uitgebreid worden? Vaak wordt er een belendende ruimte opgeofferd voor meer kantoorruimte. Er worden systeemwanden verplaatst, er wordt een doorgang in de muur naar de andere ruimte gemaakt en alles wordt afgetimmerd en ingericht. Wie niet kijkt naar de brandmeldinstallatie kan voor onaangename verrassingen komen te staan. Allereerst wordt door het openbreken van een muur de brandvertragendheid van deze muur verminderd of zelfs nihil. De sensoren die rook en brand detecteren kunnen weliswaar hun werk doen in het oude kantoor maar voor het nieuwe kantoor zal er toch een sensor bij moeten komen. De brandmeldinstallatie dient doorgetrokken te worden naar de nieuwe ruimte(n) en met het veranderen van de inrichting van het pand, veranderen ook de vluchtroutes.

Voorkomen is beter dan genezen
Ons advies is om in het voortraject deskundigen op het gebied van brandveiligheid aan tafel uit te nodigen om mee te kijken naar de verbouwingsplannen. De tijd die u investeert vooraf en de kosten die u maakt om de brandveiligheid te waarborgen na de verbouwing, zijn slechts druppels op de gloeiende plaat in vergelijking met de schade die ondervonden wordt indien er brand uitbreekt. Wist u dat meer dan de helft van de bedrijven die door brand zijn platgelegd, binnen 4 jaar na de brand failliet gaan? Het zijn keiharde cijfers die er niet om liegen.

FireX komt graag vrijblijvend bij u om mee te denken in het brandveilig maken van de geplande verbouwing of nieuwbouw. Neem gerust contact met ons op en bedenk dat “Brandveiligheid Meester!” niet voor niets onze slogan is.

Wij helpen u graag en goed.

Monique Lamers

« Terug naar overzicht