Brandmeldwijzer    T: 024-3607171

De oorzaak van een brand onderzoeken

Voor ieders veiligheid is het noodzakelijk dat de oorzaak van een brand achterhaald wordt. Sinds 2006 is daar ook een rol voor de brandweer weggelegd.

Als we kijken naar onderzoek na een brand, dan konden we tot 2006 zeggen dat met name de verzekeraar onderzoek liet doen naar de oorzaak of de politie als er een vermoeden van een misdrijf bestond. In 2006 echter is ook de brandweer toegevoegd aan het rijtje onderzoekers. De redenen hiervoor: lering trekken uit de situatie en de veiligheid van zowel brandweer als mensen die op het moment van de brand in het pand aanwezig zijn, vergroten.

Menselijk handelen is de grootste veroorzaker van brand

Op zich zal u dit niet verrassen, maar het is goed om er bij stil te staan. Maar liefst 40% van de branden is terug te voeren op onszelf. Doe Het Zelf ongelukjes met vuur, pannen met olie die op het vuur blijven staan… en helaas moedwilligheid in de vorm van brandstichting. Op een goede tweede plaats komen de ongelukken met falende apparatuur. Ondanks de beveiligingen die men mag verwachten op apparaten, raken deze toch met regelmaat oververhit. Een op hol geslagen strijkijzer, een ventilator die vergeten wordt uit te zetten.. noem maar op. De topper is de wasdroger. De achterhoede van oorzaken wordt vervuld door bouw gerelateerde oorzaken, zoals schoorsteenbrand, spouwbrand en kortsluiting.

Het verloop van een brandonderzoek

Als de brandweer het sein “brand meester” heeft gegeven kan worden gestart met een sporenonderzoek. In de praktijk komt dit neer op het opsporen van de oorsprong van het vuur. Roetsporen en blakerpatronen kunnen wijzen naar de bron van het vuur. Ook let de brandweer op de eventuele aanwezigheid van zaken die met rookwaar te maken hebben. Tabaksblikjes, peuken, asbakken.. Rokers hebben nou éénmaal meer kans om onbedoeld brand te stichten. Als er op de plek waar de brand ontstaan is verkoolde apparatuur wordt aangetroffen dan wordt deze vaak voor nader onderzoek meegenomen.

De uitkomsten worden verzameld zodat iedereen ervan kan leren

Door alle bevindingen te delen en de informatie ook voor derde partijen beschikbaar te maken, helpt de brandweer niet alleen de veiligheid voor de burger te vergroten, maar ook voor de eigen mensen. Branden kunnen gecategoriseerd worden, Plannen van Aanpak kunnen gesmeed worden. Uiteraard wordt een groot deel van de onderzoeksuitkomsten ingezet om voorlichting te geven. Want: voorkomen is beter dan genezen. De brandweer adviseert in de breedste zin van het woord en controleert behalve de brandgevaarlijkheid van ruimtes bijvoorbeeld ook de vluchtroutes. In veel gevallen zal de brandweer ook doorverwijzen naar bedrijven die gespecialiseerd zijn in brandveiligheid.

Brandveiligheid Meester

Elke seconde telt bij brand, dat is algemeen bekend. Toch laat in veel situaties de brandveiligheid aanzienlijk te wensen over. Geen of niet meer up-to- date zijnde brandmeldapparatuur kan een brand onveilige situatie opleveren, verandering in gebruik van ruimte ook. Het is geen overbodige luxe om uw situatie ook eens onder de loep te laten nemen door professionals. U kunt ons daar altijd voor bellen, wij komen langs om vrijblijvend advies te geven en een offerte op maat te maken. Ons motto is en blijft: “Brandveiligheid Meester!”

Monique Lamers

Geplaatst op: 1 oktober 2015
Terug naar overzicht