Brandmeldwijzer    T: 024-3607171

De pyromaan, zeldzaam maar gevaarlijk!

Zo af en toe worden we in het nieuws geconfronteerd met branden waarbij brandweer en politie voor wat betreft de oorzaak daarvan in het duister tasten. In sommige gevallen blijkt dat er een pyromaan actief was. Een enge gedachte aangezien pyromanen willekeurig brand stichten; ook uw bezittingen of onroerend goed kunnen dus ten prooi vallen aan pyromanie. Hoe komt een pyromaan tot zijn of haar daden? Om dat te begrijpen, zijn er enkele dingen die u moet weten over pyromanie.

De pyromaan, een vurig type?

Als we het woord “pyromanie” ontleden, dan komen we op de samenvoeging van de woorden “pyro”, wat “vuur” betekent en “manie”. Een manie is een ernstige psychische aandoening, een stemmingsstoornis. Deze gaat gepaard met overmatige vreugde, boosheid, hyperactiviteit en impulsiviteit. Het zorgt voor heftige gemoedsbewegingen en een enorme ongeremdheid in tal van psychische functies. Een pyromaan is volgens het woordenboek iemand die last heeft van “vuurzucht” en een onbedwingbare drang kent om brand te stichten. Een pyromaan is vaak helemaal geen vurig type qua karakter.

De meeste pyromanen zijn jonge mannen. De enige reden voor een pyromaan om brand te stichten is de brand zelf. Er zijn dus geen achterliggende motivaties in de criminele sfeer, het gaat niet om het opstrijken van verzekeringsgeld en er ligt geen wraak aan ten grondslag. Tevens ligt er geen financieel gewin aan de basis van de brandstichting en worden er geen ideologische doelen mee nagestreefd.

De pyromaan gaat het puur om het stichten van de brand, om de voorwerpen die daarvoor nodig zijn. Hij of zij heeft een fascinatie voor vuur in combinatie met een niet te onderdrukken impuls om dit vuur te veroorzaken. De bevrediging vindt hij of zij in de voorbereiding, in de brand zelf, in het kijken naar de brand, het meehelpen om de brand weer uit te krijgen… Vaak zoekt de politie de brandstichter dan ook tussen de toeschouwers van de brand, op moment dat bekend is dat er een pyromaan actief is.

Wat kunt u tegen pyromanie ondernemen?

Het antwoord is even simpel als verontrustend: helemaal niets! Een pyromaan is een gelegenheidsbrandstichter. Mocht uw have en goed ooit ten prooi vallen aan het werk van een pyromaan, dan berust dat op een samenloop van omstandigheden. Op toeval. Net als bij inbraak geldt voor pyromanie: “als je aan de beurt bent, dan ben je aan de beurt”. Met andere woorden: je kunt dingen nog zo goed beveiligen, een inbreker die zijn zinnen op een pand heeft gezet, zal toch binnen komen. Een pyromaan die besloten heeft een pand aan te steken, zal dit ook doen.

Wat kunt u doen om de veiligheid te vergroten?

Wat wel tot de mogelijkheden behoort: indien uw pand of panden voorzien zijn van een goede brandmeldinstallatie al dan niet gecombineerd met een blusinstallatie, dan zal in het geval van brand de schade beperkt blijven. Tijdig signaleren en ingrijpen voorkomt onherstelbare schade. Alleen daarom al is het verstandig om eens te kijken naar de voorzorgsmaatregelen in uw eigen situatie.

Bijna iedere brand vertelt een verhaal

Zoals gezegd: er zijn maar weinig echte pyromanen actief. De meeste branden hebben een andere, aantoonbare oorzaak. Onzorgvuldig menselijk handelen is de grootste veroorzaker. Ondeugdelijke techniek is een goede tweede. Daarnaast is een groot deel van de branden bewust aangestoken, echter niet door pyromanen, maar door lieden die rechtstreeks gewin putten uit de gevolgen van een brand. Denk aan het opstrijken van verzekerings-gelden, het laten verdwijnen van bewijsmateriaal of het nemen van wraak.

Kijkt u in ieder geval nog eens kritisch naar uw eigen situatie en vraagt u zich af: zijn wij hier Brandveiligheid Meester? Belt u ons gewoon even in geval van twijfel. Wij komen vrijblijvend langs en kunnen het u exact vertellen.

Monique Lamers

Geplaatst op: 30 april 2015
Terug naar overzicht