Brandmeldwijzer    T: 024-3607171

Hoe brandveilig zijn hybride en elektrische auto’s?

Moeten we ons extra zorgen maken bij hybride en elektrische auto’s? Dat is een vraag welke inmiddels ten dele beantwoord kan worden. Het is fair om de risico’s te vergelijken met die van conventionele auto’s.

Dankzij het fors toegenomen aantal hybride en elektrische auto’s op de Nederlandse wegen is de kans op calamiteiten met dit type auto’s ook groter geworden. Recentelijk nog kwam een ongeval in het nieuws omdat de brandweer zich in eerste instantie geen raad wist aangezien men het accupakket niet kon loskoppelen door frontale schade.

Brandgevaar

Zijn hybride en elektrische auto’s brandgevaarlijker dan auto’s op benzine, diesel of LPG? Het antwoord is nee. Ondanks dat de oorzaken van het ontstaan van een brand anders kunnen zijn, is niet aangetoond dat hybride en elektrische auto’s sneller in brand vliegen dan auto’s met verbrandings-motoren. Wel is het zo dat er volgens andere normen moet worden omgegaan met het verlenen van hulp, bij een ongeval.

De accupakketten van hybride en elektrische auto’s werken met een voltage tussen de 300 en 600 Volt. De ARBO wet schrijft voor dat alle elektro-technische werkzaamheden bij dergelijke spanningen onder de NEN 3140 normen dienen te worden uitgevoerd. Er is speciaal een nieuwe daarvan afgeleide norm gemaakt; de NEN 9140. Deze geldt voor iedereen die aan het voertuig moet werken, dus ook de ANWB en de brandweer. Diverse partijen, zoals de autofabrikanten, de RDW, de ANWB en de DEKRA, werken samen om trainingen te ontwikkelen en te geven aan iedereen die met de technische kant van hybride en elektrische voertuigen in aanraking komt.

Brandweer protocollen

Autofabrikanten en -importeurs hebben kant en klaar uitgewerkte protocollen beschikbaar voor eventuele incidenten met hybride en elektrische auto’s, ook in geval van brand. De brandweer trainingen die in Nederland worden ontwikkeld komen tot stand dankzij gebruikmaking van gegevens die in andere landen al beschikbaar zijn. Een goed voorbeeld zijn de trainingen van het Amerikaanse National Fire Protection Association (NFPA8).

Zelfde manier van blussen?

Een hybride auto’s moet als er naast een accupakket ook een brandstoftank aanwezig is door de brandweer op eenzelfde manier benaderd worden als een conventionele auto. In feite gelden er dan twee protocollen waaraan men zich moet houden tijdens de werkzaamheden. Voor 100% elektrische auto’s ligt dat anders. In feite zijn die gemakkelijker te blussen. Het gebruik van water volstaat omdat er geen verspreiding van brandbare vloeistof plaats kan vinden, ook is er geen risico op extra milieuvervuiling. Het vuur kan zich minder snel verspreiden. Het blussen van lithium-ion accu’s levert geen extra risico op, zo blijkt uit onderzoeken van het bluswater.

Hoe zit het met de vlammen en rookontwikkeling?

Dankzij testen die in 2012 door het Duitse DEKRA zijn uitgevoerd, blijkt

dat elektrische en hybride elektrische voertuigen met een lithium-ion accu bij brand net zo “veilig” zijn als auto’s met verbrandingsmotoren en gewone accu’s. De vlammen- en rookontwikkeling bij brandende accu’s bleek zelfs beduidend minder te zijn dan bij benzine en diesel. De rook van een brandende lithium-ion accu kan echter wel zeer giftig zijn, waardoor het gevaar daarvan dan weer vergelijkbaar is met die van een brand met conventioneel voertuig. De balans opmakend is het risico dus even groot.

Zijn laadpalen in afgesloten parkeergarages vanzelfsprekend?

Voor plug-in hybride en elektrische rijders lijkt het een vanzelfsprekend iets: de aanwezigheid van laadpunten in parkeergarages. Toch denkt de brandweer daar anders over. In het kader van de brandveiligheid en het nieuwe NEN 9140 protocol diende er gekeken te worden naar de risico’s. Vooralsnog kan men dankzij tests aannemen dat men voldoende kennis heeft van brandende accupakketten. Brandweerkorpsen hoeven niet meer terughoudend te zijn met het verlenen van vergunningen voor de installatie van laadpalen in parkeergarages.

We zijn er echter nog niet helemaal

Ondanks alles wat er nu bekend is over calamiteiten met hybride en elektrische auto’s, is er nog een hele weg te gaan. Centralisatie van onderzoeksgegevens is wenselijk, uitwisseling van ervaringen van brandweerkorpsen is nodig, autofabrikanten zullen nog meer samen moeten werken. Uiteindelijk zullen er wereldwijd geldende praktijkrichtlijnen moeten komen.

Monique Lamers

Bronnen:
www.nederlandelektrisch.nl
www.tno.nl
www.nfpa.org
www.euronorm.net
www.shutterstock.com

Geplaatst op: 3 november 2016
Terug naar overzicht