Brandmeldwijzer    T: 024-3607171

Is er leven na een brand?

Wanneer er een grote brand heeft gewoed bij een bedrijf dan ligt alles in de periode daarna stil. Letterlijk. Er is geen communicatie met de buitenwereld, er is geen fysieke werkplek, geen magazijn, geen expeditie meer. Als ondernemer ben je letterlijk terug bij af. Soms blijkt echter dat het hebben van een goede verzekering een pleister is welke de wond niet kan afdekken…

50% van de bedrijven gaat failliet na een grote brand

Dat is helaas geen fictie, maar de keiharde conclusie die getrokken wordt door het Verbond van Verzekeraars en ondernemersorganisaties MKB-Nederland en VNO-NCW.

Uit cijfers van het NIVRE, het Nederlands Instituut Van Register Experts, blijkt dat er jaarlijks 90 tot 100 branden zijn met meer dan een miljoen euro schade per brand. 2012 was een recordjaar, waarin maar liefst 120 grote branden plaats vonden en het totale schadebedrag uitkwam op ruim 365 miljoen euro.

Na de brand begint het gevecht om tijd, geld en geduld

De brandweer neemt meestal contact op met de Stichting Salvage, opgezet door verzekeraars om direct hulp te verlenen en schade beperkende maatregelen te nemen. Binnen een uur na de brand is er dan vaak een Salvage-coördinator ter plekke die bedrijven inschakelt die gespecialiseerd zijn in reiniging, reconditionering en herstel. De kosten voor die coördinator en de door hem ingezette bedrijven worden in bijna alle gevallen vergoed door de verzekeraar. Maatregelen met betrekking tot het herstel behoren tot de schaderegeling. Dat traject behandelt de expert van de verzekeraar.

We hebben het dan echter over materiële zaken die op orde gesteld worden. Hoe zit het echter met het personeel? Vaak weten werknemers niet wat er van hen verwacht wordt in de periode na de brand. Wie informeert de klanten over wat er gebeurd is? Wie laat de leveranciers weten dat er geen magazijn meer is om in af te leveren?

Tijd, geld en geduld. Belangrijke zaken die tezamen bepalen of een bedrijf een brand overleeft. Hoe lang kunnen uw klanten zonder uw product of dienst? Wanneer het te lang duurt voordat een bedrijf weer draait, stappen klanten uit nood naar een concurrent. Hoeveel geduld hebben klanten en leveranciers? Er wordt niets verdiend in de periode na de brand. Wie betaalt het personeel?

Het is belangrijk om rust te creëren; voor uzelf, uw personeel, uw klanten en uw leveranciers.

Alles begint bij het voorkomen van grote branden

Standaard onderdeel van een noodplan zou voor elk bedrijf moeten zijn, dat er een degelijke brandmeldinstallatie aanwezig is. Hoe eerder de brand ontdekt wordt, hoe minder groot de gevolgschade zal zijn. Wie het nieuws recentelijk heeft gevolgd weet dat de brandweer heden ten dage steen en been klaagt over te dunne waterleidingen waardoor de bluscapaciteit bij grote, uitslaande branden niet toereikend meer is. Een goede eigen blusinstallatie in een pand kan dus veel tijdwinst opleveren en voorkomen dat brand snel uitbreidt.

Voorkomen is beter dan genezen

Zoals reeds aangegeven: vroegtijdig signaleren van brand kan het verschil uitmaken tussen overleven of niet, na de brand. Wij helpen u graag en goed om in kaart te brengen hoeveel risico uw bedrijf loopt in geval van brand.

FireX, brandveiligheid meester!

Neem daarom gerust eens vrijblijvend contact met ons op.

Monique Lamers

Geplaatst op: 16 april 2015
Terug naar overzicht