Brandmeldwijzer    T: 024-3607171

Is er nog toekomst voor de vrijwillige brandweer?

De brandweer in Nederland heeft steeds vaker te kampen met het tijdelijk buiten dienst moeten stellen van vrijwillige brandweerkazernes. De reden zou een tekort aan vrijwilligers zijn, waardoor er niet uitgerukt mag worden. Een bijkomend probleem is dat men dan moet terugvallen op naburige brandweerkorpsen, waardoor de aanrijtijden langer worden. Ook daar een probleem, aangezien de eisen daarvoor erg streng zijn.

Tijden veranderen. Met het invoeren van de veiligheidsregio’s en de veranderende leefstijl in onze maatschappij, is het vrijwillige brandweerlandschap ook veranderd. Bovenstaand probleem, het tekort aan vrijwilligers, ontstaat vooral wanneer er een brandmelding gedaan wordt en er niet genoeg mensen komen opdagen. Pas dan wordt een naburig korps ingeschakeld. Door het wachten en de langere aanrijtijd ontstaan er onwenselijke situaties.

Speciale app geeft status van paraatheid aan

Een paraatheids-app moet uitkomst bieden. Daarin kunnen leden van de vrijwillige brandweer aangeven of ze wel of niet beschikbaar zijn, zodat de bevelvoerder kan anticiperen op onderbezetting. Dit kan dan tijdig aan de meldkamer worden doorgegeven, die vervolgens brandmeldingen doorschakelt naar een andere kazerne.

Andere tijden

De tijd dat we allemaal wel een familielid in het dorp of in de stad hadden wonen, die lid was van de vrijwillige brandweer, ligt ver achter ons. Waar vroeger vooral (kleine) middenstanders lid waren, omdat zij makkelijk overdag in de auto of op de fiets konden springen, daar worden de vrijwillige brandweerkorpsen nu bevolkt door mensen die een baan elders hebben, dus niet 1-2-3 bij de kazerne zijn. De tijd dat mannen werkten en vrouwen thuis de kinderen opvoedden is ook voorbij. Gedeelde zorg over de kinderen, maakt dat beide ouders op gezette tijden niet zomaar weg kunnen. Sommige kazernes proberen het probleem te omzeilen door te verlangen van hun leden dat ze in dezelfde woonplaats moeten wonen en werken. Dat maakt de spoeling echter dunner.

Meer dan ooit is voorkomen beter dan genezen

We kunnen niet zonder de vrijwillige brandweer. Uiteraard pleiten wij ervoor dat er gekeken wordt naar praktische oplossingen voor de geschetste problemen. Oplossingen die ervoor zorgen dat er weer een gezonde toestroom van vrijwillige brandweerlieden komt. Meer dan ooit wordt het belang van goede brandveiligheid duidelijk. Met de juiste maatregelen kan een beginnende brand tijdig gesignaleerd worden en kan er sneller ingegrepen worden. Dat betekent kostbare minuten winnen, die nog kostbaarder zijn indien de aanrijtijden langer zijn. Daar ligt in ieder geval voor u al een stuk van de oplossing. Er valt vaak meer zelf te ondernemen om het sein “Brandveiligheid Meester!” te kunnen geven, dan men denkt.

Wilt u weten hoe brandveilig uw onderneming is? Vraag het ons, wij inventariseren vrijblijvend uw situatie en komen met gedegen advies.

Monique Lamers

Bronnen:
http://opiniepanel.eenvandaag.nl
http://www.brandveilig.com

Geplaatst op: 30 maart 2017
Terug naar overzicht