Brandmeldwijzer    T: 024-3607171

Liften in brandende gebouwen – fabels en feiten

Het nieuws kan u onlangs niet ontgaan zijn: de brand in hotel Hof van Wageningen. Een brand waarbij gelukkig iedereen die in het gebouw aanwezig was, geëvacueerd kon worden. De landelijke pers kopieerde elkaar dat het een lieve lust was; er werd steeds gepraat over een brand welke op de eerste etage in een liftschacht was ontstaan. De eigenaar van het hotel beweerde achteraf dat het ging om een brand in een luchtschacht en dat de lift installatie volledig intact is. Toch heeft de brand de discussie omtrent lift installaties bij brand weer doen oplaaien. Terecht, want slechts weinig mensen weten fabels en feiten uit elkaar te houden, als het aankomt op liften en brand.

Waarschuwingsbordjes

De meest voorkomende waarschuwingsbordjes op plaatsen waar liften in gebruik zijn, vertellen ons om in geval van brand niet met de lift te gaan. Logisch, u kunt zelf waarschijnlijk al een paar goede redenen bedenken. Denk aan rookontwikkeling in een liftschacht, waarbij de schacht zelf als schoorsteen gaat werken, denk aan falende elektronica of aan defecten aan het mechanische systeem door de hitte… Als er iets is wat we niet willen, dan is het wel bij brand vast komen te zitten in een lift. Toch zijn er situaties waarbij liften wel degelijk de enige uitweg zijn voor evacuees, of de enige weg naar binnen voor brandweerlieden.

Het kan beter!

De eisen welke aan speciale brandweerliften gesteld worden, zullen moeten gelden voor normale liften. Een brandwerendheid van het voorportaal van minimaal 60 minuten is bijvoorbeeld zo’n vereiste. De combinatie van technische aanpassingen, goede gestandaardiseerde afspraken en regelmatige training van medewerkers in openbare gebouwen moeten er voor gaan zorgen dat liften een veilig en snel evacuatiemiddel gaan worden. Het rapport van Deerns en Peutz is uniek in het aanbieden van rekenmodellen voor evacuatietijden. Men raadt architecten, ontwikkelaars, gebouweigenaren en gebouwbeheerders aan om het advies in het rapport ter harte te nemen en ernaar te handelen. Dat moet in de toekomst voor steeds veiliger hoogbouw gaan zorgen. De combinatie met een zo vroeg mogelijke signalering van brand door middel van een brandmeldinstallatie en een ingrijpen van een mogelijk aanwezige blusinstallatie is van cruciaal belang om tot een goede evacuatie te komen. Daar komen wij in beeld. Zo vroeg mogelijk alarm slaan, zodat er levensreddende tijd gewonnen wordt om veilig uit het gebouw te komen.

Brandveiligheid Meester, ook in hoogbouw!

Monique Lamers

Note: dit blogstuk is geenszins bedoeld als advies in geval van calamiteiten. Bij geval van brand en een noodzakelijke evacuatie, dient u te allen tijde de instructies op te volgen welke vermeld zijn en gegeven worden in het gebouw waar u zich op dat moment bevindt!

Bronvermelding:
Liftinstituut
Deerns Raadgevende Ingenieurs b.v.
Peutz

Een PDF van het rapport downloadt u hier:
Achtergrondrapport Deerns en Peutz evacuatie hoogbouw met liften en trappen 20120701 definitief

Geplaatst op: 28 mei 2015
Terug naar overzicht