Brandmeldwijzer    T: 024-3607171

Rook bij brand is schadelijk

De afgelopen dagen kwam de woningbrand in Wezep in het nieuws, waarbij de nadruk kwam te liggen op een onbedoelde vuurwerkshow die als gevolg van de brand ontstaan was. Het ontploffende siervuurwerk wat zich in het brandende huis bevond, was echter niet de grootste zorg van de brandweer. Er wordt altijd gekeken naar het gevaar voor de omwonenden, ook voor wat betreft rookontwikkeling.

Waarom is rook zo gevaarlijk?

Als we vertellen dat er bij oude panden de kans bestaat dat met de rook asbestdeeltjes meekomen, dan begrijpt iedereen waarom dat gevaarlijk is. Asbest is immers bewezen kankerverwekkend. Toch zou het besef moeten bestaan dat elke vorm van rook schadelijk is voor de gezondheid. Bij alle branden blijven er bij inademing van rook deeltjes achter in de longen. Veel mensen, denken dat de rook alleen schadelijk is als er gevaarlijke stoffen verbrand zijn. Niets is minder waar. Bij elke brand ontstaan er door chemische processen nieuwe chemische verbindingen. Talloze nieuwe stoffen komen mee in de rook. Daarnaast bevat rook veel fijnstof (één van de zorgen bij de rook die vrijkwam in Wezep!) die men sowieso niet moet inademen. Neem daarbij in ogenschouw dat er onlangs in het nieuws kwam dat mensen die in woonwijken hun open haarden of allesbranders stoken inmiddels als een gevaar voor de buurt gezien worden. Allemaal vanwege fijnstof en schadelijke chemische verbindingen in de rook die uitgestoten wordt.

“Geen gevaar voor de volksgezondheid”

Onderzoek van de GGD Groningen onder brandweerlieden heeft aangetoond dat elke vorm van rook schadelijke gevolgen heeft wanneer deze wordt ingeademd. De uitspraak “Geen gevaar voor de volksgezondheid” zou dan ook een term zijn die afgeschaft moet worden, aldus de onderzoekers. De criteria aan de hand waarvan bepaald wordt of er wel of geen gevaar is zijn achterhaald en de lange termijn gevolgen van inademing van rook worden buiten beschouwing gelaten.

Brandveiligheid Meester

Brand voorkomen is het uiteraard het beste. Het zou goed zijn als er onder bedrijven en particulieren een groter besef zou komen dat investeren in goede brandmeldapparatuur altijd loont. Hoe eerder de brand ontdekt wordt, hoe sneller deze geblust kan worden en hoe minder schadelijke rook er vrij komt.

Rook bij brand is dus altijd gevaarlijk; wat er ook beweerd wordt.

Monique Lamers

Geplaatst op: 29 oktober 2015
Terug naar overzicht