Brandmeldwijzer    T: 024-3607171

Schoorsteenbrand, een einde aan de gezelligheid

Van “Indian Summer” zijn we naar “Nederlandse Herfst” gegaan. Guur weer, wind, regen en een toenemende kou. Tijd om het binnen gezellig te maken. Daar hoort uiteraard een knisperend haardvuur bij of een handmatig gestookte kachel. Helaas ontstaan er maar al te vaak schoorsteenbranden, met name als er weer voor het eerst gestookt wordt.

Waardoor ontstaan schoorsteenbranden?

Een brand heeft voeding nodig. Voeding bestaat uit brandbaar materiaal en zuurstof. Wanneer een schoorsteen niet of niet goed onderhouden wordt, dan ontstaat er een opeenhoping van creosoot. Een teerachtige substantie die het gevolg is van aangekoekte, onverbrande, brandbare deeltjes die met de rook uit de haard mee omhoog komen. Met name als een vuur vaak gesmoord wordt, vliegen er onverbrande deeltjes de schoorsteen in. Dit creosoot is op zich een zeer brandbaar materiaal. Een nog brandend deeltje wat met de warme lucht uit de haard mee omhoog dwarrelt, kan al tot ontsteking van het creosoot leiden. Wanneer een huis voorzien is van een rookkanaal met veel bochten, of een rookkanaal heeft met achteraf aangebrachte hoekstukken, door het verplaatsen van de haard, dan is het gevaar dat er zich creosoot ophoopt des te groter. Ook zullen de brandende deeltjes die de schoorsteen in dwarrelen eerder neerstrijken tegen het creosoot in een schoorsteenpijp.

Hoe herken je een schoorsteenbrand vroegtijdig?

Doordat een schoorsteenbrand zuurstof aantrekt zal er een loeiend geluid in de schoorsteen te horen zijn. Wanneer dit geluid waargenomen wordt is het zaak om zo snel mogelijk het vuur te doven met zand of zout en de smoorklep in de schoorsteen af te sluiten. De luchttoevoer van de open haard (mits er deurtjes aanwezig zijn) of kachel moet direct afgesloten worden om het vuur de nodige zuurstof te ontnemen. Uiteraard dient met spoed 112 gebeld te worden om de brandweer te laten komen. Haast is geboden, aangezien de brand zich niet zal beperken tot alleen de pijp van de schoorsteen. Uiteindelijk zal de brand overslaan naar eventuele betimmering of andere brandbare materialen die zich rondom het rookkanaal bevinden.

Niet zelf blussen

Hoe verleidelijk het ook is om een schoorsteenbrand zelf te gaan blussen met water wordt dit ten strengste afgeraden. Door de enorme hitte in het brandende rookkanaal verdampt het water op een explosieve wijze onmiddellijk tot stoom. Daarna bestaat er een kans dat het rookkanaal scheurt door het enorme temperatuurverschil door de overvloed aan stoom. Ook een brandblusser dient men niet zelf leeg te spuiten in het brandende rookkanaal. Zo snel mogelijk de brandweer inschakelen is het devies, alleen zij hebben de ervaring en de middelen om zo snel en zo veilig mogelijk een schoorsteenbrand te blussen.

Na de brandweer

Als het vuur gedoofd is, moet de ruimte meteen geventileerd worden, om het gevaar op koolmonoxidevergiftiging te voorkomen. Tegelijkertijd is het noodzakelijk om mens en dier te evacueren. Als alles achter de rug is, zal de verzekeringsmaatschappij ingeschakeld worden. Houd er rekening mee dat de verzekeringsmaatschappij een recente nota van een schoorsteenveger wil zien!

Schoorsteenveger, een vak apart…

Een goede schoorsteenveger veegt van boven naar beneden. Dat betekent dat men op het dak moet zijn om de werkzaamheden te verrichten. Arbo-technisch moeten er dan allerhande veiligheidsmaatregelen getroffen worden. Dat betekent dat een goede schoorsteenveger duurder is dan een beunhaas. Een schoorsteenveger die van onderen het rookkanaal reinigt, kan dit minder goed doen en het risico bestaat dat er creosoot achterblijft. Goedkoop kan dus duurkoop worden. Schoorsteenveger is een vrij beroep, u bent dus zelf verantwoordelijk voor het inwinnen van informatie vooraf over de werkwijze van uw schoorsteenveger. Een goede schoorsteenveger kan ook de pijp controleren op scheuren of beschadigingen. Geen overbodige luxe om dit aan het eind van het zomerseizoen te laten doen.

Wat u zelf kunt doen

Naast het periodiek laten reinigen van uw schoorsteen, kunt u zelf al een visuele controle uitvoeren: zit bijvoorbeeld het afdekrooster nog op de schoorsteen? Zo nee, dan kan het maar zo gebeuren dat een vogel een nest bouwt in de schoorsteen. Het brandgevaar wat dit met zich meebrengt, hoeven we niet uit te leggen. Inspectie en onderhoud zijn de sleutelwoorden dus.

Brandveiligheid Meester óók in de herfst en winter, daar gaan we voor!

Monique Lamers

Geplaatst op: 20 oktober 2016
Terug naar overzicht