Brandmeldwijzer    T: 024-3607171

Wees extra alert op brandgevaar bij werkzaamheden aan gebouwen

Binnenbranden. Ze komen vaker voor dan men denkt; gemiddeld 39 keer per dag volgens de statistieken, ook bij bedrijven. Brandgevaarlijke werkzaamheden kunnen de boel in de as leggen. Om te kunnen begrijpen waarom een binnenbrand ontstaat, is het goed om eerst te kijken naar de soorten werkzaamheden die een binnenbrand kunnen veroorzaken.

In de regel is het zo dat werkzaamheden waar vuur of extreme hitte aan te pas komen, de grootste kanshebbers zijn om een binnenbrand te veroorzaken. Denk bijvoorbeeld aan dakdekkerswerkzaamheden, laswerkzaamheden of slijpwerkzaamheden waarbij vonken vrijkomen. Ook werkzaamheden aan een elektrasysteem kunnen ervoor zorgen dat buiten het zicht van de werker, materiaal vlam vat en uiteindelijk verteerd wordt door een verwoestende vlammenzee. Brandbaar isolatiemateriaal blijkt in veel gevallen een prima katalysator voor brand. PUR brandt het allerbeste van de alle isolatiematerialen.

De oorzaak ligt meestal in een combinatie van factoren

Voor bijna alle werkzaamheden die in of aan gebouwen plaatsvinden, zijn veiligheids-protocollen opgesteld. Wanneer men die tot op de letter zou naleven, dan zou de brandveiligheid met sprongen omhoog gaan. Ondernemers wanen zich veilig door het inhuren van professionele bedrijven met gediplomeerde werklieden. Uiteraard is dat altijd beter dan werken met bedrijven of mensen die niet erkend zijn, maar de grootste onzekerheid zit hem in het personeel. Het is vaak niet de onervarenheid die brandgevaar oplevert, het is met name de routinematigheid van de doorgewinterde werknemer, waardoor er hele protocollen aan de laars gelapt worden. Een oude rot in het vak kan wel 100 redenen hebben waarom hij liever niet volgens veiligheidsprotocollen werkt. Werken volgens protocol betekent minder snel kunnen werken. Vaak wordt er met ZZP’ers gewerkt. Deze worden vaak als laatste in een keten van aannemerij gecontracteerd waardoor het risico ontstaat dat de controle op hun kunde onvoldoende is. Dan is er nog de verantwoordelijkheid van de gebouweigenaar zelf. Wanneer deze man of vrouw nergens gedocumenteerd heeft staan uit welke materialen een dak of muur is opgebouwd en welk brandgevaar ieder materiaal met zich meebrengt, dan is het een grote verrassing wat er gebeurt zodra er een vonkje de verkeerde kant opvliegt.

Wat kunt u als ondernemer doen?

Zorg dat u weet en gedocumenteerd hebt, uit welke materialen alle delen van het bedrijfs-pand zijn opgebouwd. Maak afspraken met de uitvoerende partij en breng hem op de hoogte van de brandgevaarlijke plekken, loop er ook samen langs. Wanneer er brandbare goederen opgeslagen liggen, dan kunnen deze van elkaar gescheiden worden, door brandveilige schotten te plaatsen. Bij calamiteiten staat dan niet meteen de hele opslag in lichterlaaie. Zorg voor goede brandblusmaterialen en een goed brandblussysteem. Dit lijkt normaal, maar we maken nog te vaak mee dat er verouderde en ongekeurde brandblussers, brandmeld- en/of brandblusinstallaties aanwezig zijn. Wij helpen u graag met het in kaart brengen van de situatie en geven waar nodig advies. Ook is het aan te bevelen om twee personen in een bedrijf te hebben, die verantwoordelijk zijn voor alle wetenschap rondom de brandveiligheid en de bouwkundige situatie. Zij zouden de aanspreekpunten moeten zijn, voor elk bedrijf wat zich meldt voor het uitvoeren van brandgevaarlijke werkzaamheden.

Brandveiligheid Meester, de handtekening mag eronder

Maak dus afspraken met de verantwoordelijke mensen van de bedrijven die aan het pand gaan werken. Loop alle brandgevaarlijke plaatsen en situaties na en documenteer deze in een formulier voor brandgevaarlijke werkzaamheden. Als het werk is opgeleverd, kunt u het beste een dubbele controle op de brandveiligheid uitvoeren samen. De eerste controle doet u samen, direct na oplevering van de werkzaamheden, de tweede een uur daarna. Dit om zeker te stellen dat eventuele verborgen, smeulende delen niet alsnog vlam gevat hebben.

U kunt het Formulier voor Brandgevaarlijke Werkzaamheden samen online invullen: http://checklistbrand.nl/online-formulier-brandgevaarlijke-werkzaamheden/

Zet vooral (erkende) bedrijven of ZZP’ers in voor allerhande werkzaamheden, maar zorg samen voor Brandveiligheid Meester.

Monique Lamers

Bronnen:
checklistbrand.nl
businessinsider.nl
stichtingsalvage.nl
interpolis.nl
shutterstock.com

Geplaatst op: 16 november 2016
Terug naar overzicht