Blussen met geluid: science fiction?

Een brand blussen met geluid is geen science fiction meer dankzij Amerikaans onderzoek. In 2012 zijn er succesvolle testen gedaan door DARPA (Defense Advanced Research Projects Agency), waarbij met geluidsgolven een vuurtje is geblust. Deze test werden uitgevoerd met enorm grote apparatuur; effectief maar heel onpraktisch.

George Mason University

Twee studenten aan de George Mason University in Fairfax, Virginia kregen na het zien van de bemoedigende testresultaten van DARPA de smaak pas echt te pakken. Viet Tran en Seth Robertson begrepen meteen waar het principe van de geluidsblusser op gebaseerd was. DARPA maakte gebruik van een ultra lage geluidsfrequentie. De beide studenten hadden zich ten doel gesteld om het blusapparaat te verkleinen en handzamer te maken. Daarmee moest het geschikt zijn voor ambulant en thuisgebruik.

Drop the bass… how low can you go?

De blustechniek is gebaseerd op de manier waarop geluidsgolven lucht (zuurstof) verplaatsen op het moment dat ze fysiek door een ruimte bewegen. Zoals bekend, voedt vuur zich met zuurstof. Door de zuurstof met geluidsgolven weg te kaatsen bij het vuur krijgt deze geen voeding meer. Veel blusprincipes zijn gebaseerd op zuurstof depletie. Tran en Robertson ontdekten al snel dat muziek niet geschikt is om zuurstof te verjagen. Muziek is te inconsistent qua golfbeweging. Op hogere frequenties vibreerde het vuur mee met geluid; ook niet effectief. Uiteindelijk werd de kip met het gouden ei gevonden binnen het lagere frequentiebereik: 30 tot 60 Hertz. Bij deze lage toon waren de geluidsgolven daadwerkelijk in staat om de zuurstof zo lang weg te houden bij het vuur dat dit doofde.

Draagbaar dus bruikbaar

Het draagbaar maken van de apparatuur was de volgende uitdaging voor beide studenten. Er werd een prototype gemaakt, bestaande uit een geluidsgolvengenerator, een versterker en een loop van karton waarmee de geluidsgolven gecomprimeerd en gericht kunnen worden. Dit alles werd net zo hanteerbaar als een normale brandblusser! De test met het prototype werkte perfect; er konden kleine alcoholbrandjes mee geblust worden. https://www.youtube.com/embed/uPVQMZ4ikvM?feature=oembed

Doorontwikkelen

De volgende stappen in de ontwikkeling zullen aan moeten tonen of de geluidsblusser daadwerkelijk functioneel inzetbaar zal zijn. Vragen als: “hoe lang moet het geluid aanblijven om te voorkomen dat de brandplek opnieuw vlam vat” en “kan de geluidsblusser dezelfde bluscapaciteit hebben als traditionele blusmiddelen die de omgeving niet alleen ontdoen van zuurstof, maar ook koelen”. Er wordt ook gekeken naar de grootte van branden die men kan blussen met grotere versies van de geluidsblusser. Zowel de studenten als DARPA denken aan het inzetten van grote geluidsblussers onder Drones, om zo bosbranden te lijf te gaan. De tijd zal het leren.

Monique Lamers

« Terug naar overzicht