Brand in flat in Delfshaven: de rol van de sprinklerinstallatie belicht

“Flat Delfshaven ontruimd vanwege ravage door sprinklerinstallatie” en “Sprinklers dumpten duizenden liters water in Rotterdamse ‘Lee Towers’, zo melden de sensationele koppen in het NOS nieuws. De brand die op 28 februari jl. ’s nachts is ontstaan op de achtste verdieping (door een ontploffing in een gasfornuis) is weliswaar succesvol bestreden, maar in de nieuwsberichten wordt vooral melding gemaakt van de hinder die bewoners ondervonden door wateroverlast. De sprinklers die afgingen door hitte hebben volgens de nieuwsberichten te lang staan te sproeien

Het probleem van wateroverlast door sprinklers in het juiste perspectief gezien

Is het fair om nadat de brand geblust is en er geconstateerd is dat er geen slachtoffers zijn, zo te hameren op de waterschade door de sprinklers? Schade coördinator Ton Mol meldt in een van de artikelen dat er technisch en constructief niets aan de hand is; het is slechts een kwestie van drogen. Laten we over één ding duidelijk zijn: de sprinklerinstallatie is in de eerste plaats bedoeld om mensenlevens te redden. Als de brand niet effectief bestreden was dan had dit in de eerste plaats geleid tot nog meer rookontwikkeling met gevaar voor de hele omgeving. Vanzelfsprekend zou bij een niet-effectieve bestrijding er sprake zijn geweest van nog meer brandschade. Het niet hebben van een actief blussysteem had potentieel tot veel desastreuzere gevolgen kunnen leiden op zowel het menselijke als het materiele vlak. De veiligheid is dus actief gewaarborgd met het hebben van een gecertificeerd actief blussysteem.

Met actieve watermist blussystemen tot wel 80% waterbesparing

Ondanks dat de sprinklerinstallatie zijn werk heeft gedaan, is men toch geschrokken van de duizenden liters water die door het pand zijn gestroomd. Kan dat anders? Tegenwoordig wel. Met een actief watermistsysteem wordt brand net zo effectief, zo niet effectiever, bestreden als met een conventionele sprinklerinstallatie. Door het watermistprincipe wordt er echter tot wel 80% op het toegepaste water bespaard. Slechts enkele watermistsprinklers volstaan om een brand in een ruimte onder controle te krijgen. Watermist blussystemen zijn dermate effectief, dat er besparing van tijd, geld en gevolgschade optreedt. De veiligheid die geboden wordt aan mens en dier is daarbij optimaal.

Als laatste: een gedegen opleiding van de beheerder van een gebouw kan het verschil maken op meerdere vlakken. Zowel in de alarmfase, als tijdens de brand en in het na traject, als het sein “brand meester” gegeven wordt. Weten hoe te handelen voorkomt extra schade.

Wilt u weten hoe brandveilig uw woon- of werksituatie is? Neem dan gerust contact op voor een vrijblijvend en gedegen advies. Ons motto is en blijft: “Brandveiligheid Meester!”

Monique Lamers

HI-FOG® watermist

« Terug naar overzicht