Brandveiligheid in de zorgsector vraagt om een speciale aanpak

Als we kijken naar maatregelen die genomen moeten worden om brandveiligheid te verhogen dan zien we dat er, naast een aantal basisprincipes, ook sectorspecifieke maatregelen nodig zijn. Het brandveilig maken van een woning vraagt een andere aanpak dan bijvoorbeeld het brandveilig maken van een kantorencomplex of hotel.

De zorgsector vraagt ook om een eigen aanpak, om logische redenen. Op 27 maart 2018 wordt daarom een vernieuwd congres, “De Zorg Brandveilig”, georganiseerd door Brancheorganisaties Zorg en Brandweer Nederland. Op dit congres wordt informatie gedeeld over risico gestuurde brandveiligheid in de zorg.

Helaas is het zo dat alleen het voldoen aan wet- en regelgeving omtrent brandveiligheid binnen de zorgsector niet genoeg risico’s inperkt. Reden voor Brancheorganisaties Zorg en Brandweer Nederland om te stimuleren dat er wordt overgestapt van een regelgerichte aanpak naar een risico gestuurde aanpak van de brandveiligheid.

Waarom een risico gestuurde aanpak?
In zorginstellingen voor gehandicaptenzorg, geestelijke gezondheidszorg, verpleeg- en verzorgingshuizen, ziekenhuizen en revalidatiecentra hebben veiligheidscoördinatoren te maken met één allesbepalende factor: de cliënt. In de meeste gevallen is de cliënt in deze zorginstellingen niet in staat om op eigen kracht te evacueren. Dat kan komen door lichamelijke gebreken, door geestestoestand of door andere mobiliteit beperkende factoren. Met het afnemen van de zelfredzaamheid van te evacueren mensen nemen de risico’s exponentieel toe.

In geval van calamiteiten moet er veel personeel georganiseerd worden om cliënten te kunnen evacueren en is er tijd nodig om beheerst en gecontroleerd tot een veilige situatie te komen. Dat houdt in dat signalering breder moet plaatsvinden, er gerichtere evacuatietrainingen gehouden moeten worden, er wellicht andere blussystemen van toepassing zullen zijn en vluchtroutes toegankelijk moeten zijn voor rolstoel en bed. Ook de opzet van een liftensysteem zal vragen om een andere aanpak. Het sleutelwoord is communicatie. Medewerkers in de zorg moeten weten wat er van hen verwacht wordt en welke risico’s er bestaan. Daarom is een goede samenwerking tussen de interne verantwoordelijken voor brandveiligheid en professionele zorgverleners van cruciaal belang.

Ook meehelpen de zorg brandveiliger te maken?
Dat kan. Voor iedereen die werkt in de zorg is het congres interessant, in het bijzonder voor betrokkenen bij het thema brandveiligheid (denk aan veiligheidscoördinatoren, facilitair managers, vastgoed medewerkers, BHV’ers, locatie- en zorgmanagers en Arbo coördinatoren). Inschrijven (kosteloos) kan via: https://www.aanmelder.nl/congresdezorgbrandveilig/subscribe

Brandveiligheid Meester! Ook in de zorg.

Monique Lamers

« Terug naar overzicht