Brandveiligheid past uitstekend binnen de duurzaamheidsgedachte

Duurzaam bouwen is de norm geworden in Europa. Vanuit de EU wordt er alles aan gedaan om middels voorschriften, regels, testen en rapportages duurzaam bouwen te bevorderen. De insteek: een gezondere woon- en werkomgeving bewerkstelligen en zoveel mogelijk energie besparen. Daar ligt echter in het kader van brandveiligheid een uitdaging.

Met de opmars van de passief huizen en de BENG (bijna energie neutrale gebouwen) in de woning- en utiliteitsbouw, is ook de toepassing van isolatiematerialen of isolerende bouwgrondstoffen enorm toegenomen. Voor het doel is dat prachtig: het bevordert het luchtdicht zijn van de schil van een gebouw, waardoor tocht en vocht geweerd worden tot een maximaal niveau. De klimaatinstallatie in dergelijke gebouwen krijgt daarbij een intelligente rol toebedeeld, om een gezond binnenmilieu te creëren. De brandwerendheid en vlamvertragendheid van bouwmaterialen zijn daarbij van levensbelang te noemen. Door de enorme toename van isolerende grondstoffen neemt, indien het verkeerde materiaal wordt toegepast, de brandveiligheid met rasse schreden af. Een goed voorbeeld van wat er kan gebeuren hebben we vorig jaar in Engeland gezien, toen moderne gevelbekleding aan een flatgebouw een katalysator bleek te zijn voor de verspreiding van vuur.

Duurzaamheid gaat niet alleen om energiebesparing
Duurzaam bouwen is mooi maar het gaat niet alleen om het terugdringen van stookkosten en kosten die gepaard gaan met geforceerde koeling. Waar toeleveranciers aan de bouw werken volgens REACH (Registration, Evaluation, Authorisation and restriction of CHemical substances) om aan te tonen dat men milieutechnisch gezien het productieproces heeft geoptimaliseerd, daar kunnen dezelfde grondstoffen bij brand zorgen voor giftige rookontwikkeling en neerslag van chemische deeltjes die onder invloed van hitte van samenstelling zijn veranderd en ineens wel milieubelastend zijn.

Brandveilig bouwen is daarom het sleutelwoord als het aankomt op echt duurzaam werken. Gelukkig zien we dat men in de hele bouwkolom inmiddels doordrongen is van het feit dat de toegepaste bouwmaterialen verantwoord geproduceerd en toepasbaar moeten zijn.

De zogeheten BIO maatregelen (Bouwkundige, Installatietechnische en Organisatorische aspecten) moeten in balans zijn met elkaar. Bouwkundige en Installatietechnische aspecten kunnen niet zonder een goede Organisatie. Integrale brandveiligheid is veel omvattend. Belangrijk hierbij is de samenwerking tussen betrokken partijen. Als we echt vooruitgang willen boeken dan zal de brandveiligheid van de toegepaste materialen hoog op de prioriteitenlijst moeten staan.

Brand voorkomen is nog altijd de allerbeste remedie
Het samenspel van toegepaste brandveilige materialen en een perfect werkende brandmeld- en brandblusinstallatie maakt een gebouw pas echt duurzaam. Een razendsnelle signalering van calamiteiten en een evenzo snelle respons kunnen voorkomen dat een beginnende brand zijn alom verwoestende werk doet. Het spreekt voor zich dat elke liter vervuild bluswater die niet het milieu in gaat, pure winst is op het vlak van duurzaamheid. Ook het uitblijven van giftige rook en neerslag van gevaarlijke stoffen bij tijdig blussen mag gezien worden als een pluspunt binnen de duurzaamheidsgedachte.

Duurzaamheid is een samenspel van factoren, waar een goede brandmeldinstallatie en dito blusinrichting een onlosmakelijk onderdeel van zijn.

Kortom: Brandveiligheid Meester! gaat hand in hand met brandveilig bouwen.

Monique Lamers

« Terug naar overzicht