De eerste binnenbrandkraan is in Nederland uitgevonden

We schrijven 1772. In Amsterdam heeft net een noodlottige brand gewoed in de schouwburg. Mede hierdoor kwam een slimme Amsterdammer op het idee om een inpandige blusinstallatie te ontwikkelen. In 1775 was deze blusinstallatie klaar en kwam er zelfs een soort reclamebrochure in omloop voor de uitvinding.

De eerste binnenbrandkraan

De in 1775 geïntroduceerde uitvinding mag de eerste binnenbrandkraan genoemd worden. Op de bovenste verdieping van een pand werd een bassin aangebracht waar water in stond. Diverse waterbakken moesten de druk verdelen. Via pijpen en slangen werden er waterverbindingen gelegd naar de ondergelegen verdiepingen. Doordat het water van hoog kwam was er sprake van een zekere waterdruk, die het mogelijk maakte om op afstand te blussen.

Brochure annex gebruiksaanwijzing

De uitvinder, wiens naam tot op de dag van vandaag onbekend is, had een brochure laten maken. Een boekje, met daarin uitvoerig de voordelen van de binnenbrandkraan omschreven, met als klap op de vuurpijl een tweetal etsen waarbij potentiële klanten een goed beeld kregen van wat de installatie nu eigenlijk inhield. Opmerkelijk is dat de naam van de uitvinder nergens vermeld werd maar er wel contact met hem opgenomen kon worden via de drukkerij van het boekje.

Onbedoeld een mooi historisch brandblusoverzicht

Het boekje vermeldt niet alleen de voordelen van de binnenbrandkraan, maar ook de nadelen van andere blusmethodes. Zo wordt er genoemd dat in rijen staan met emmers bij een grotere brand geen zoden aan de dijk zet. Bovendien kan men volgens de de schrijver niet dicht genoeg bij het vuur komen. De inzet van natte blusdekens wordt gehekeld. In alle eerlijkheid wordt er zelfs vermeld dat de binnenbrandkraan ook nadelen kent: waterschade na het blussen. Achterblijven met onverkoopbare waar.

Het boekje is nog steeds in te zien

De titel van het boekje luidt: “Nieuwe en op natuurkundige wetten steunende uitvinding, om den voortgang van ontstaane brand in allerley zoort van huizen voornamelyk in groote en openbaare gebouwen, op het allerzeekerst, gemakkelykst en met den allergrootsten spoed te keer te gaan.”
Het boekje is voor het digitaliseren beschikbaar gesteld door Ton Vesseur en is te downloaden via deze link:
Nieuwe-uitvinding-om-den-voortgang-van-brand-te-keer-te-gaan.pdf

Brandveiligheid Meester, toen al

Hoe efficiënt de binnenbrandkraan is geweest, daar kunnen we alleen naar gissen. Wat we wel zeker weten, is dat de mens in 1775 weer een stap dichterbij kwam als het gaat om het onder controle krijgen van vuur. Brandveiligheid is aan evolutie onderhevig. Wie weet waar we over 100 jaar staan.

Wilt u weten of u Brandveiligheid Meester kan roepen, nu, morgen en over een jaar? Neem gerust vrijblijvend contact op met ons.

Monique Lamers

« Terug naar overzicht