Brandmeldwijzer    T: 024-3607171

Certificering brandmeldinstallatie? FireX verzorgt het volledige certificeringstraject

FireX, brandveiligheid meester!

Nadat de brandmeld- en/of ontruimingsinstallatie is geleverd en geïnstalleerd en voldoet aan de gestelde eisen, kan er worden overgegaan tot het certificeren van desbetreffende installatie. (Half) jaarlijkse certificering van de brandmeldinstallatie is vaak wettelijk vastgelegd en dient te geschieden door een erkend branddetectiebedrijf. Naast levering en installatie van branddetectiemiddelen en brandmeldinstallaties verzorgt FireX ook certificering van brandmeldinstallaties.

Hierbij doorlopen wij alle stappen die genomen moeten worden om tot een gecertificeerde brandmeldinstallatie te komen:

  1. Opstellen van een PvE door een deskundig persoon
  2. Projecteren van de installatie
  3. Leveren en monteren van de installatie
  4. Rapport van oplevering
  5. Certificeren van de installatie
  6. Beheer en onderhoud van de installatie
  7. Inspectie van de installatie (Inspectierapport)

Kortom naast levering, installatie, onderhoud en beheer van brandmeldinstallaties verzorgt FireX ook de certificering. Met FireX bent u dus altijd verzekerd van een brandveilige situatie!

Neem contact op over certificering van brandmeldinstallaties


De juiste brandmeldinstallatie kiezen met de Brandmeldwijzer van FireX
Ervaart u het doornemen van het Bouwbesluit met betrekking tot brandveiligheid lastig; doorloop dan onze Brandmeldwijzer en zie direct wat voor een bewakingsomvang het te beveiligen project volgens NEN 2535 nodig heeft of u volgens NEN 2535 een doormelding naar de meldkamer van de regionale brandweer nodig heeft of volgens NEN 2535 wel/geen inspectiecertificaat benodigd is voor het te beveiligen object.

Naar de Brandmeldwijzer