Brandmeldwijzer    T: 024-3607171

Onderhoud van brandmeldinstallaties verplicht? FireX staat 24/7 tot uw beschikking

FireX, brandveiligheid meester!

Beheer, controle en onderhoud van brandbeveiligingsinstallaties is omschreven in de norm NEN 2654-1:2002. Een in gebruik zijnde brandmeldinstallatie moet in nominale staat worden gehouden. Hiertoe bent u verplicht om tenminste de volgende activiteiten uit te voeren:

Goed beheer door de gebruiker
Het is belangrijk dat binnen het bedrijf een groep mensen bekend is met het gebruik van de geplaatste brandmeldinstallatie. Deze mensen dienen voldoende kennis te hebben van de brandmeldinstallatie. Wij trainen uw medewerkers tot Beheerder Brandmeldinstallaties (Cursus Beheerder Brandmeldinstallaties) zodat zij op een juiste wijze weten te handelen in geval van meldingen.

Periodieke controle en preventief onderhoud door de beheerder brandmeldinstallaties (O.P.)
Periodiek dient er controle en preventief onderhoud van de brandmeldinstallaties plaats te vinden. De Beheerder Brandmeldinstallaties controleert of alles naar behoren werkt en zorgt ervoor dat de brandmeldinstallatie in nominale staat verkeert. Voor diverse opdrachtgevers verzorgt FireX controles en het preventieve onderhoud.

Periodieke controle, inspectie, preventief onderhoud en reparatie van de brandmeldinstallatie door de onderhouder.
Dit laatste punt dient uitgevoerd te worden door bevoegde personen (Onderhoudsdeskundige brandmeldinstallaties). Tussen de onderhouder en gebruiker moet bij ingebruikname van de installatie een onderhoudsovereenkomst worden afgesloten. Een onderhoudsovereenkomst van FireX biedt de volgende voordelen:

  • Servicedienst die 24 uur per dag, 7 dagen per week tot uw beschikking staat;
  • Het in nominale staat houden van uw brandmeldinstallatie;

Wilt u meer weten over onderhoud en controle van brandmeldinstallaties door FireX?

Neem dan contact op met FireX voor de mogelijkheden