Brandmeldwijzer    T: 024-3607171

Hulp en advies nodig bij het opstellen van het programma van eisen brandmeldinstallaties

FireX, brandveiligheid meester!

Om tot een verantwoorde brandmeldinstallatie te komen, moeten de uitgangspunten door de bevoegde autoriteit eenduidig in het Programma van Eisen (PvE) zijn vastgelegd volgens een model-PvE. Dit model mag worden uitgebreid met aanvullende criteria of specifieke uitgangspunten, mits de opbouw en de volgorde van de huidige eisen niet worden gewijzigd.

De aanvullingen moeten in een aparte bijlage nader worden toegelicht. Het Programma van Eisen moet volledig worden ingevuld en daarna worden geaccordeerd door een bevoegd persoon. Het is de formele start om te komen tot een brandmeldinstallatie. Het is van belang dat het PvE vooraf wordt opgesteld en niet tussentijds of achteraf. Het kan voorkomen dat tijdens de totstandkoming van de brandmeldinstallatie, of na de oplevering van de brandmeldinstallatie de situatie is gewijzigd. Wanneer een dergelijke wijziging invloed heeft op de gestelde eisen dan zal er een nieuw PvE worden opgesteld.

FireX adviseert bij het opstellen van een Programma van Eisen (PvE) maar kan dit natuurlijk ook voor u uit handen nemen.

Wilt u meer weten over het opstellen van een Programma van Eisen (PvE) voor een brandmeldinstallatie?

Neem dan contact op met FireX