Een ongeluk zit in een klein hoekje

Wist u dat veruit de meeste branden thuis worden veroorzaakt door menselijk handelen? Zorgeloosheid, onwetendheid en nalatigheid maakt dat we, zonder het te weten, het gevaar over ons afroepen.

Oorzaken van brand in de woonsfeer

Met stip op nummer 1 staat menselijk handelen. Maar liefst 40% van de branden in woningen ontstaat daardoor. Op nummer 2 staat met 24% het fenomeen “falende apparatuur”. Daarna komt de factor “onbekend” in beeld, met 23% en tenslotte is 13% van de branden “gebouw gerelateerd”.

Menselijk handelen

Wat valt er onder “menselijk handelen”? De grootste noemer hierin is brandstichting. De rest wordt veroorzaakt door klussen, koken en huishouden. Over brandstichting kunnen we kort zijn: daar is preventief niet veel aan te doen. Wel kan een juiste brandmeldconfiguratie levens redden!

Als we kijken naar koken, dan maken we onderscheid in actief en passief verkeerd handelen. Een voorbeeld van actief verkeerd handelen is bijvoorbeeld niet weten wat men moet doen als de vlam in de pan slaat. Kalm blijven is in zo’n geval de redding: ga op zoek naar een solide afdekking voor de brandende pan en dek de brand af. Een grote pannendeksel is al goed; het vuur dooft dan door zuurstofgebrek. Ga nooit lopen met een brandende pan en gooi er ook nooit een theedoek overheen! Een vlammende pan met water te lijf gaan kan ook helemaal verkeerd uitpakken en heeft soms een explosieve brandontwikkeling tot gevolg. Passief verkeerd handelen in de keuken kan bijvoorbeeld zijn dat men een friteuse aan laat staan die oververhit raakt. Ook een pannetje met stoofvlees op een laag pitje achterlaten, terwijl u even boodschappen doet, kan al een enorme brand veroorzaken. Laat dus nooit iets wat aan verhitting onderhevig is onbeheerd achter!

Een andere, veel voorkomende oorzaak van brand is het onzorgvuldig omgaan met bijvoorbeeld kaarsen, olielampjes en spiritusbranders. Wanneer deze te dicht bij brandbare materialen geplaatst worden, kan de vlam overslaan. Omvallende olielampjes en spiritusbranders kunnen een snel verspreidende brand veroorzaken doordat de olie als een plas uitloopt en vlam vat. Met een beetje oplettendheid echter houdt u het gezellig en veilig!

Falende apparatuur

Bij klussen en huishouden zien we vaak een overlapping met “falende apparatuur”. We vertrouwen er allemaal op dat een strijkijzer vanzelf afslaat, zoals de handleiding ons vertelt. Thermische beveiliging is echter techniek die stuk kan gaan. Een strijkijzer wat niet uitgezet wordt, kan dus brand veroorzaken. Zo ook dat elektrische kacheltje, waarmee de zolder even opgewarmd wordt voor de komst van logés. Met een slordige 1500 Watt aan vermogen kan een slechte stekkerverbinding zorgen voor brand…

Eén van de grootste veroorzakers van brand is echter de wasdroger. Pluizenfilters die niet goed schoongemaakt zijn zitten boordevol instant brandbaar materiaal. De vlam komt op gang door oververhitting welke op haar beurt weer wordt veroorzaakt door vervuilde sensoren. Wist u dat wasverzachter op een sensor kan komen en daar een isolerend laagje achterlaat? De wasdroger krijgt nooit of veel te laat het signaal dat de was droog is, met als gevolg dat er te lang en te veel verhit wordt. Goed onderhoud aan de apparatuur en frequente reiniging doen wonderen! Eigenlijk zou iedereen in de ruimte waar de wasmachine en droger staan, een goede brandmelder moeten aanbrengen.

Gebouw gerelateerd

Onder deze categorie valt alles wat met de woning zelf te maken heeft. Denk aan brand door kortsluiting bijvoorbeeld. De brand ontstaat vaak in de spouw en blijft heel lang onopgemerkt. Een schoorsteenkanaal met achterstallig onderhoud kan ook in brand vliegen. De meeste van dit soort branden zijn te voorkomen door op gezette tijden controles uit te (laten) voeren en mogelijke probleemgevallen preventief te verhelpen.

Voorkomen en redden

Wie zich bewust is van de brandgevaren die er loeren in een woonsituatie, heeft al veel gewonnen. Gun uzelf de tijd eens om op een kritische manier naar uw levensstijl en woning te kijken, schrijf op wat verbeterpunten zijn en handel daar naar. Dat kan veel verdriet, schade en letsel voorkomen. Installeer goede brandmelders op cruciale plaatsen. Mocht het onverhoopt toch een keer mis gaan en u bent thuis, weet dan hoe u moet handelen om de brand te bestrijden. Nog belangrijker: weet hoe u uzelf en anderen in veiligheid moet brengen!

De meeste tips komen logisch over, maar toch weet u pas hoe u zult handelen, als de situatie zich voordoet. Daarom is het verstandig om zaken rondom brandpreventie goed te regelen. Een stukje “awareness” creëren rondom de woonsituatie is een goede start. Kijk eens met een ander oog naar uw huis en beeldt u zich eens in, dat ú dat vlammetje bent… Waar zou u het eerste heen gaan?

Monique Lamers

« Terug naar overzicht