Gaat kunstmatige intelligentie het verschil maken in brandbestrijding?

Het antwoord op die vraag luidt ongetwijfeld “Ja”. Technologisch gezien gaan we de komende jaren grote doorbraken meemaken op het gebied van kunstmatige intelligentie. De zelfdenkende computer wordt door evenveel mensen toegejuicht als gevreesd. Net als bij veel andere ontwikkelingen is de vooruitgang niet te stoppen en zal kunstmatige intelligentie zijn weg vinden in commercie, zorg, woon- en werkomgeving en transport. Ook op het gebied van brandbestrijding kunnen we echter het nodige verwachten.

Wereldwijd worden er elke dag weer analyses gedaan en onderzoeken verricht om brandveiligheid te vergroten en brandbestrijding veiliger en efficiënter te laten verlopen. Wellicht uit onverwachte hoek: ook NASA, de Amerikaanse ruimtevaartorganisatie, draagt een steentje bij aan deze onderzoeken. NASA’s Jet Propulsion Laboratory, afgekort “JPL”, is bezig met een onderzoek naar de inzet van kunstmatige intelligentie om brandweerlieden te ondersteunen. De kunstmatig intelligente computer verzamelt data over onder andere temperaturen, gassen en gevaarlijke signalen, interpreteert deze en adviseert vervolgens de brandweermannen en -vrouwen die als eerste een brandend gebouw binnengaan.

AUDREY, aangenaam
The Assistant for Understanding Data through Reasoning, Extraction and sYnthesis, zoals het systeem genoemd wordt, is een voortvloeisel uit de samenwerking tussen JPL en het Department of Homeland Security, afgekort DHS. AUDREY is een onderdeel van een groter programma, genaamd Next Generation First Responder, “NGFR”. Binnen dit grotere programma wordt gezocht naar innovaties om het werken van politie, brandweer en medische hulpdiensten efficiënter en veiliger te maken.

Digitale duizendpoot
AUDREY is in staat om een constante stroom aan gegevens te beoordelen en, op basis van parate kennis, razendsnel beslissingen te nemen. Deze beslissingen worden vertaald naar opdrachten, waarschuwingsberichten, adviezen en suggesties, die worden doorgegeven aan hele brandweerteams. Iedere brandbestrijder die in contact staat met AUDREY krijgt relevante informatie voor zijn persoonlijke situatie doorgespeeld, of groepsinformatie, indien dit noodzakelijk is.

AUDREY zou als kunstmatig intelligent systeem haar werk niet kunnen doen, als er geen Internet of Things zou bestaan. IoT behelst het onderling digitaal communiceren van hardware, bestaande uit (onder andere) sensoren, camera’s en GPS-systemen. Eigenlijk kun je zeggen dat alle hardware, die zonder tussenkomst van de mens communiceert met AUDREY, de ogen, oren, neus en zenuwen zijn van het systeem. JPL en DHS maken gretig gebruik van de miniaturisering van deze hardware en bouwen deze in brandweerpakken, -handschoenen en -helmen. Ook drones kunnen ermee uitgerust worden.

De beschermengel in de Cloud
De kracht van het hele systeem ligt in het feit dat er enorme hoeveelheden data getoetst worden, continu. De kunstmatige intelligentie beoordeelt de informatie aan de hand van een onuitputtelijke bron van gegevens, waarbij op een gegeven moment een weloverwogen beslissing genomen wordt. Dit was voorheen mensenwerk, waarbij er altijd een factor giswerk aanwezig was. AUDREY is echter dermate intelligent, dat gissen minder wordt en “bijna zeker weten” in de meeste gevallen “zeker weten” zal worden.

Het systeem leert bovendien bij, telkens als er nieuwe situaties zijn geweest, dankzij feedback. Daarmee komt het voorspellen van gebeurtenissen ook dichterbij. AUDREY simuleert het menselijk denken door “complex reasoning”, daarmee verschilt het systeem van “conventionele” kunstmatige intelligentie. AUDREY beargumenteert zaken op de manier zoals een team experts dat zou doen.

JPL en DHS noemen AUDREY “the guardian Angel in the Cloud”. AUDREY verkeert nu nog in de testfase, maar zal ongetwijfeld ooit tot echte inzet komen.

Monique Lamers

Foto: Shutterstock

Bronnen:
nasa.gov
techbriefs.com
dhs.gov
internetofbusiness.com

« Terug naar overzicht