HI-FOG® watermistinstallaties in monumentale panden

Monumenten genieten bescherming op alle fronten. Logisch, want ze vormen een onvervangbaar erfgoed. Als we kijken naar monumentale gebouwen dan kan er zowel sprake zijn van een monumentaal pand als van een monumentale inhoud. De waarde is eigenlijk niet meer in geld uit te drukken; bij calamiteiten treedt er dan ook vaak onherstelbare schade op.

Brand kan bijvoorbeeld zo’n verwoestende factor zijn. Daarom is het van belang dat beheerders van monumentale panden en de daarin aanwezige inboedel alle maatregelen nemen die er zijn om brandveiligheid te bevorderen. Daarbij dient men wel de juiste keuze te maken als het aankomt op de blusinstallatie. Ons zusterbedrijf Fire Technology B.V. wordt dan ook regelmatig voor advies al in een vroeg stadium aan tafel gevraagd.

Meestal is een hogedrukwatermistinstallatie de juiste oplossing omdat bij activering er veel minder water gebruikt wordt dan bij een traditionele sprinkler. Naast het feit dat de HI-FOG® watermist als gevolg van de zeer snelle verdamping van de fijne watermist druppels de zuurstof verdrijft ter plaatse van de brandhaard welke daardoor geen kans krijgt zich uit te breiden en gereduceerd wordt zal schade, ontstaan door een overvloed aan bluswater, met watermistinstallatie tot een minimum beperkt blijven.

Expertise en esthetiek gaan hand in hand

Als we kijken naar de oplossingen die Fire Technology B.V. aandraagt voor brandveiligheids-vraagstukken bij monumenten dan is het mooi om te constateren dat naast een hoge mate van functionaliteit, schoonheid ook een rol speelt.

Wereldwijd zijn op basis van een HI-FOG® systeemconfiguratie reeds vele aansprekende projecten beveiligd. Ook in Nederland vindt HI-FOG® reeds zijn toepassing in bijzondere projecten.

Een goed voorbeeld hiervan is de door Fire Technology B.V. geleverde Marioff HI-FOG® hogedrukwatermistinstallatie bij het Woudagemaal te Lemmer. Het prachtige monumentale pand, gebouwd in de stijl van de Amsterdamse School, is helemaal gerenoveerd. Inmiddels staat het pand op de werelderfgoedlijst van UNESCO. Fire Technology B.V. heeft de in het zicht gemonteerde HI-FOG® leidingen matzwart gespoten zodat deze harmoniëren met het interieur, ze worden aan het zicht onttrokken. Daarmee is voldaan aan de wens van de opdrachtgever en die van de monumentencommissie. Bij Fire Technology B.V. gaat advies dus verder dan alleen de techniek.

Een ander mooi voorbeeld van toepassing van hogedrukwatermisttechnologie is het TextielMuseum in Tilburg. Deze monumentale plek herbergt een uitgebreide bibliotheek, de museumcollectie en tijdelijke tentoonstellingen. Tevens is er voor klanten het TextielLab gevestigd. Dit is een uniek kenniscentrum, dat het midden houdt tussen een gespecialiseerde werkplaats voor het vervaardigen van breisels en geweven stoffen en een open atelier, waarin innovatie centraal staat. Het spreekt voor zich dat zowel brand- als bluswaterschade kunnen aanrichten aan alle kostbaarheden. De door Fire Technology B.V. geleverde Marioff HI-FOG® hogedrukwatermistinstallatie maakt ook hier onderdeel uit van actieve brandbeveiliging en zal bij in werking treden elke vorm van schade door excessief bluswater beperken.

HI-FOG® hogedrukwatermistinstallaties zijn in geval van een brand hét middel om zowel brand- als waterschade zo ver mogelijk te reduceren voor roerende en onroerende projecten welke onvervangbaar zijn .
Brandveiligheid Meester! is ook voor monumenten van levensbelang.

« Terug naar overzicht