Hoe een simpel pdf-bestand kan bijdragen aan brandveiligheid

Nu hoor ik u denken: “Een pdf-bestand dat bijdraagt aan brandveiligheid? Hebben we het dan over een handleiding over wat te doen bij brand, of een digitaal instructieboek voor ontruiming?”. Dat had allemaal gekund. Toch hebben we het hier over een ander fenomeen.

De kans is groot dat u weleens gehoord heeft over het “paperless office”. Het papierloze kantoor is een ontwikkeling die voortkomt uit de duurzaamheidsgedachte. “Think before you print”, staat er weleens te lezen onder een email. Bedrijven dragen graag een steentje bij aan duurzaamheid door zoveel mogelijk documenten digitaal te verzenden en te bewaren, meestal in pdf-formaat. Dat zet daadwerkelijk zoden aan de dijk; elk vel papier wat niet gebruikt wordt betekent een kleinere ecologische voetafdruk. Veel bedrijven stappen over op het alleen maar digitaal verwerken van documenten, van ontvangst tot opslag. Medewerkers die documenten moeten kunnen inzien doen dit in de Cloud, via pc, mobiele telefoon of tablet. Zo ontstaat er een minimalisering in de papierstroom. Er zit echter nog een heel groot voordeel aan het papierloze kantoor: de absentie van voedingsbronnen voor vuur.

Bedrijven met fysieke archieven lopen het meeste gevaar
Er zijn branches waar het risico op brand groter is dan in andere branches. Elk bedrijf met een papieren archief zou eens een inventarisatie moeten doen van de kilo’s papier die men bewaart en zich realiseren wat er gebeurt als er brand uitbreekt. We onderscheiden daarin een aantal scenario’s: allereerst zijn er bedrijven en instellingen die een fysiek archief hebben in de vorm van een afgesloten ruimte waar men alle paperassen gearchiveerd heeft. Goede brandwerende deuren, brandwerende muren, dito archiefkasten en een goed signalerings- en blussysteem zijn dan van levensbelang. Omdat een dergelijke omgeving goed te controleren is kan men deze maatregelen ook goed doorvoeren.

Anders wordt het wanneer werknemers op kantoor meters gevulde archiefkasten hebben staan. Als er al maatregelen genomen zijn op het gebied van brandveiligheid, dan zijn deze in negen van de tien gevallen van toepassing op een situatie die rekening houdt met een gemiddeld aantal apparaten, meubelen en werknemers in de ruimte. Met de hoeveelheid brandbaar materiaal in de omliggende archiefkasten wordt vaak niet gerekend terwijl dat de grootste voedingsbron is van een eventuele brand.

Architecten en ingenieurs: kijk eens om je heen
Onderzoek wijst uit dat met name architecten en ingenieurs veel papier om zich heen verzamelen. Ondanks het feit dat de digitalisering ook daar ras zijn intrede doet heeft men nog steeds de neiging om veel op papier te doen. Met name het speciale papier voor blauwdrukken schijnt licht ontvlambaar te zijn. Het is branche gerelateerd om nog veel met papier te werken; het verdient echter aanbeveling om eens met een nuchter oog te kijken naar de gevolgen die bij calamiteiten kunnen optreden.

Een bijkomend feit is dat met name in de architectenwereld men ervoor kiest om in een mooi, karakteristiek en monumentaal pand te gaan zitten. Dergelijke panden dienen voordat men deze in gebruik neemt bouwkundig onderzocht te worden inzake brandveiligheid. Houten vloeren, houten plafonds, houten draagbalken, dunne muren, geen brandwerende deuren: ze vormen een optelsom aan brandbare factoren. Dit, tezamen met een grote opslag van papier in een niet daarvoor ingerichte ruimte, maakt dat de brandveiligheids-gedachte niet gediend wordt.

Brandveiligheid Meester! en een papierloos kantoor gaan dus hand in hand.

Monique Lamers

« Terug naar overzicht