Is het einde van onze vrijwillige brandweer in zicht?

Wie het nieuws volgt zal zich -net als ik- ongetwijfeld verbaasd hebben over de berichtgeving omtrent de Europese wetgeving die ons brandweerliedenbestand lijkt te gaan raken.

Wat is het geval? De Europese wetgeving schrijft voor dat brandweerlieden een vast salaris moeten krijgen. Aangezien ongeveer 80% van de leden van de landelijke brandweerkorpsen bestaat uit vrijwilligers, zou hier een geldbedrag mee gemoeid gaan dat niet op te brengen is.

Moeten de 19.000 vrijwilligers binnenkort thuisblijven?

De Nederlandse brandweer draait bij gratie van 19.000 vrijwilligers, die dag en nacht klaarstaan om te helpen om brand te bestrijden. Daarnaast worden zij ingezet bij tal van andere maatschappelijke taken. Tegenover deze 19.000 vrijwilligers staan circa 5000 beroepsbrandweerlieden. Deze beroepsbrandweer concentreert zich vooral in stedelijke gebieden. In rurale gebieden is de bevolking bijna 100% aangewezen op brandbestrijding door vrijwilligers. Het is zorgwekkend als je bedenkt dat deze vrijwilligers straks hun werk niet meer mogen doen omdat het geen beroepslieden zijn.

Met 25 veiligheidsregio’s in het land worden de kosten voor het in standhouden van kazernes en materieel, het uitbetalen van de salarissen aan beroepsbrandweerlieden en de vergoedingen die de vrijwilligers krijgen op gemeentelijk niveau gedragen. Bij elkaar hebben we het dan over een slordige 1 miljard euro. Het probleem zit hem niet alleen in het volledig uitbetalen van een salaris aan de vrijwilligers, ook de constructie waarbinnen men het vrijwilligerswerk doet staat op de tocht. Er zullen arbeidscontracten moeten worden afgesloten, al dan niet in parttime verband. De meeste vrijwilligers hebben een vaste baan en de vraag is of de betreffende werkgevers akkoord gaan met een dergelijke arbeidsconstructie. Ook voor degenen met een eigen bedrijf houdt het officieel in dienst treden bij de brandweer in dat er veel verandert, met name belasting- en verzekeringstechnisch.

Een prima werkend systeem wankelt

Als het Europees recht doorgang moet vinden dan is de situatie zoals deze nu is bij de Nederlandse brandweer niet langer houdbaar. Zonde, want het systeem dat we nu kennen werkt prima. De Nederlandse vrijwillige brandweerman of -vrouw wordt gekeurd, getraind en doet in principe niet onder voor een beroepsbrandweermedewerker. Een vrijwilliger krijgt nu een vergoeding voor training, opleiding en inzet. Dit bedrag ligt tussen de € 2.000,- en € 3.000,- per jaar. Het is voor gemeenten niet te doen om hier volledige salarissen van te maken.

Met het samenvoegen van gemeenten binnen de veiligheidsregio’s heeft Nederland al te kampen gehad met een verlies aan brandweerkazernes in kleinere plaatsen. Als daar straks nog het verlies van vrijwilligers bij komt dan wordt het lastig om de responstijden die gewenst zijn te handhaven. Het geschetste scenario gaat ons allemaal aan. Allereerst vanwege onze brandveiligheid. In de tweede plaats vanwege het feit dat het geld dat er moet komen, om alles naar de Europese wetgeving in te richten, uiteindelijk door de belastingbetaler bijeengebracht zal moeten worden. Laten we hopen dat de politiek een oplossing vindt die de schade zoveel mogelijk zal beperken. In ieder geval gaan wij met onze bedrijven FireX, Fire Technology en Fire Safe onverminderd voort met het brandveiliger maken van ons kikkerlandje.

Brandveiligheid Meester!

« Terug naar overzicht