Kunnen branden voorspeld worden?

Als vroeger iemand een brand zou voorspellen dan zou hij of zij meteen als verdachte aangemerkt worden inzake brandstichting. Toch kan brand of, beter gezegd, brandgevaar heden ten dage voorspeld worden. Beslist geen werk in een circustent met een glazen bol: Big Data is de sleutel naar het analyseren van informatie waarmee brandgevaar redelijk nauwkeurig voorspeld kan worden.

Ook in Nederland wordt er inmiddels data geanalyseerd om gebouwen te kunnen classificeren inzake brandgevaar. Als voorbeeld nemen we echter Amerika alwaar men middels moderne technieken al vergevorderd is met het voorspellen van brand. Het New York City Fire Department gebruikt een tool genaamd FireCast 2.0. Deze software maakt gebruik van jarenlang verzamelde gegevens over branden die nauwkeurig onderzocht zijn; zulks in verschillende gebieden, in verschillende gebouwen.

Via een toegepast algoritme worden gebouwen getoetst aan maar liefst 60 risicofactoren en in vervolgens in kaart gebracht. De meest voor de hand liggende factoren zijn onder andere de leeftijd van gebouwen, de staat van onderhoud en de toegepaste bouwmaterialen. De aard van het gebruik van het pand wordt meegewogen, dit kan bewoning zijn, utiliteit of opslag van goederen. Hoe meer factoren er getoetst worden, hoe betrouwbaarder de voorspelling zal zijn.

Voorkomen van brand dankzij analyse van data
De gebruikelijke gang van zaken was en is nog steeds dat de brandweer op reguliere basis panden controleert op brandveiligheid. Het is echter onmogelijk om elk pand te bezoeken en de brandweer controleert dan ook op basis van steekproeven, waarbij men uiteindelijk slechts een klein percentage van alle gebouwen in het vizier heeft.

Dankzij de analyse van eerdere branden in relatie tot het soort gebouw, de ligging ervan en de toegepaste materialen, kan er een lijst gemaakt worden waarin duidelijk vermeld staat welke gebouwen het meeste gevaar lopen. Door het controlewerk te focussen op juist deze gebouwen wordt de brandveiligheid enorm vergroot. Het percentage gecontroleerde gebouwen bevat dan voornamelijk gebouwen waar dat ook echt nodig is.

Evolutie van de software maakt alles nog efficiënter
Inmiddels is FireCast 3.0 in Amerika een feit, waarmee nog meer variabelen kunnen worden meegenomen in de analyse. Dit maakt het mogelijk om ook specifieke gegevens van de gebouwen zelf mee te nemen in de database. Tevens wordt de database in real time gevoed met een constante stroom, steeds veranderende, gegevens. Daaruit kan afgeleid worden waarom bijvoorbeeld in twee ogenschijnlijk identieke panden in het ene pand brand uitbreekt en in het andere niet. De karakteristieken van de brand dienen dan weer als toetsingsbron voor het in kaart brengen van vergelijkbare gebouwen.

Brandweerlieden die uitrukken naar een brand hebben grote kans dat in FireCast 3.0 belangrijke gegevens met één druk op de knop opgeroepen kunnen worden. Denk daarbij aan plattegronden, vluchtwegen, toegepaste bouwmaterialen en eventueel in het pand aanwezige gevaarlijke stoffen. Uiteraard zijn dergelijke gegevens verplicht om bij te houden en te overleggen aan de brandweer, maar door deze data zelf te verzamelen en te analyseren, staat de brandweer niet voor verrassingen en kan er tot op buurt-, straat- en gebouwniveau voorspeld worden welke plekken het meeste risico lopen.

Brandveiligheid Meester! dankzij Big Data. Daar hebben we het laatste nog niet over gehoord.

Monique Lamers

Bronnen:

www.smithsonianmag.com
www.industrytap.com
www.nfpa.org

Foto: Shutterstock

« Terug naar overzicht