“Op papier en in het veld kennis overdragen”

Toen ik 10 jaar geleden in dienst trad bij FireX B.V. , had ik niet kunnen vermoeden dat ik zoveel liefde voor het vak zou ontwikkelen. Mijn naam is Arie Malipaard, inmiddels Lead Maintenance Engineer bij Fire Technology B.V.

Op 7 januari 2008 meldde ik me ’s morgens vroeg op mijn eerste werkdag bij FireX. De detectie afdeling werd mijn nieuwe werkterrein, in de functie van assistent-projectleider. Met de nodige ervaring in de service van brandblus- en detectiematerialen en rookwarmteafvoersystemen, had ik een goede basis om op voort te borduren. Mijn werk bij FireX bestond uit het ondersteunen van de projectleiders, ik werd de schakel tussen de binnen- en buitendienst. Je kon me zowel op kantoor vinden, als onderweg, wanneer er opnames gedaan moesten worden, of hoofdzakelijk onderhoud uitgevoerd moest worden. Een prettig en afwisselend werk.

In de loop van het werk begon ik een interesse te ontwikkelen voor watermisttechnologie. Met mijn liefde voor techniek, wilde ik graag alles weten over deze – toen nog in de kinderschoenen staande – blusmethode. In mijn functie als “in bedrijfsteller” liep ik mee met de installateur van watermistinstallaties. De installatie werd gedaan door mensen van Marioff, ik verzorgde dan de detectiekant van het verhaal. Het zal midden 2009 zijn geweest dat de helft van mijn werk bestond uit het werken aan watermistinstallaties. Uiteindelijk, in 2010, werd mij gevraagd om me voor 100% te storten op watermist. Ik volgde alle noodzakelijke opleidingen en trainingen die er op dat moment beschikbaar waren, om goed beslagen ten ijs te komen en alle taken te kunnen volbrengen die er buiten gevraagd werden en bij watermistinstallaties horen.

In de periode van 2010 tot maart 2017 heb ik uit hoofde van mijn functie ook alle storingsdiensten gedraaid voor watermistinstallaties. Ik zie mezelf dan ook als een serviceman in hart en nieren. Op dit moment werk ik nog steeds voor 100% met watermisttechniek, waarbij ik (sinds een jaar) twee dagen binnen zit en drie dagen op pad ben. Zowel op papier als in het veld draag ik mijn kennis over, met als doel service en onderhoud naar een hoger plan te tillen. Met 10 jaar op de teller binnen onze organisatie prijs ik mezelf een gelukkig mens: ik ga elke dag met plezier naar het werk. Je houdt dat alleen vol als de organisatie en de mensen waarmee je werkt goed zijn. We zijn gezegend met een open overlegstructuur, waarbinnen alles bespreekbaar is. Het wederzijds respect binnen het bedrijf maakt dat je je thuis voelt.

Dit jaar hoop ik de 55 jaar aan te mogen tikken. Dat houdt in dat ik nog 12 jaar “mag” werken, tot mijn pensioen. Ik zou niet anders willen dan doorwerken op de manier zoals het nu gaat. In mijn rol als wandelende vraagbaak schep ik er veel genoegen in om mensen zowel intern als extern verder te helpen, hen de kneepjes van het vak bij te brengen. Het overdragen van kennis geeft voldoening. Daarbij zal ik altijd een eerlijk verhaal naar zowel klant als collega brengen, ook als dat soms ietwat direct overkomt. Daar heeft men echter het meeste aan.

Nogmaals, ik ben een serviceman, geen verkoper. Een verkoop is een momentopname, met mij krijg je daarna nog 10 jaar te maken. Dat schept een band met de klant, van een orde van grootte die het samenwerken tot een zeer persoonlijke ervaring maakt. Wat ik belangrijk vind is dat ik mijn “eigen ik” ondergeschikt laat zijn aan het “wij”. Dat geldt niet alleen voor de samenwerking met de klant, maar ook met de collega’s. Bij FireX, FireTechnology en FireSafe hebben we samen onze focus liggen op de klant. Het is teamwerk pur sang.

Het mooie aan het verhaal? Je raakt nooit uitgeleerd. Wat nog mooier is? Mijn werkgever geeft me alle ruimte om mezelf nog verder te ontplooien, om oplossingen te vinden voor nieuwe problemen die actueel worden. Dat boeit en bindt mij. U zult het zeer zeker nog 12 jaar met me moeten stellen!

Met vriendelijke groet,

Arie Malipaard

« Terug naar overzicht