Brandmeldwijzer    T: 024-3607171

Missie en visie

Missie

FireX wil graag het verschil maken in de brandpreventie branche. Door constant te investeren in haar personeel, te innoveren en voorop te lopen als het op technologie aankomt, weet FireX al meer dan 25 jaar een toonaangevende positie te bekleden binnen haar vakgebied. FireX heeft zich ten doel gesteld te ontzorgen op een zo breed mogelijk vlak en haar klanten van het meest gedegen advies en de allerbeste producten te voorzien.

FireX is ervan overtuigd dat goede brandpreventie mens en dier redt, schade aan eigendommen beperkt en data gewaarborgd blijft voor de toekomst. Onze ambitie is om topspeler te blijven in een specialistische markt en dienstbaarheid nog meer te combineren met professionaliteit dan we nu al doen.

Visie

FireX streeft naar een wereld waarin brandpreventie bij bedrijven, instellingen en particulieren prioriteit nummer één is als het om het beschermen van mens, dier en goederen gaat. Het is onze ambitie om als eerste naam genoemd te worden wanneer men aan brandpreventie en brandveiligheid denkt. FireX denkt dit te kunnen bereiken dankzij voortdurende innovatie, constante bijscholing van haar personeel en het geven van de best mogelijke voorlichting en adviezen.

Daarnaast zal FireX altijd onverminderd kritisch zijn naar de fabrikanten van de toegepaste technologische producten, teneinde niets aan het toeval over te laten. Bij FireX leeft de overtuiging dat alleen het beste goed genoeg is; aan de kwaliteit van haar medewerkers en producten zullen dan ook nooit concessies gedaan worden.