Voorwaarden

Voorwaarden elektrotechnische montage door installateur

Algemene Leveringsvoorwaarden Installerende Bedrijven 2007 (ALIB 2007)