A2 Fletcher Hotel Amsterdam

Amsterdam, Het Fletcher Hotel langs de A2 is voorzien van een Kiwa gecertificeerd watermistsysteem.

Op verzoek van de opdrachtgever is gekozen voor een HI-FOG® watermistsysteem, wat voor de betreffende risicoclassificatie gelijkwaardig getest is.

De Parkeergarage onder het hotel heeft een capaciteit van 120 voertuigen. Omdat de compartimentsgrootte van de garage niet voldoen aan de standaardvoorwaarden van het Bouwbesluit, is ook op basis van gelijkwaardigheid gekozen om gebruik te maken van een blussysteem.

Foto www.michaelvanoosten.com

A2 Hotel,
FireX, Brandveiligheid meester!