De Drie Gezusters Den Bosch

De eigenaar van De Drie Gezusters Den Bosch heeft op vrijwillige basis, ter reducering van risico’s in objecten met grootschalige horeca besloten voor de toepassing van het Marioff HI-FOG® watermistsysteem.

Bouwkundig voldeed dit pand reeds, ook zonder hogedruk watermistsysteem, aan de brandveiligheidseisen gesteld door de gemeentelijke brandweer.

De Drie Gezusters,
FireX, Brandveiligheid meester!