Ericsson Broadcast Service Hilversum

In de ruimten ten behoeve van de noodstroomvoorziening van het Ericsson datacenter te Hilversum zijn gasaangedreven watermistsystemen geïnstalleerd. Het gaat hier om 3 stuks zogeheten MAU-units (Machine Accumulator Unit).

Deze systemen zijn ontworpen om technische ruimten en de daarin aanwezige apparatuur te beschermen in geval van brand. De watermistnozzles in een MAU-systeem worden van water voorzien door de op het systeem aangesloten gascilinders.

De in dit project toegepaste gascilinders zijn gevuld met stikstof. Door toepassing van een gasaangedreven watermistsysteem leent dit systeem zich uitstekend voor situaties waarin het systeem in staat dient te zijn om stroomonafhankelijk te functioneren.

Ericsson Broadcast Sercice,
FireX, Brandveiligheid meester!