Geriatrisch Centrum DrieMaasHave Maassluis

Maassluis, DrieMaasHave is een van de eerste zorgorganisaties in Nederland met een watermistinstallatie.

Met de toepassing van dit systeem wordt de cliënt-veiligheid alsmede de veiligheid voor het personeel vergroot en kan er voor de BHV een efficiëntere personeelsinzet worden gerealiseerd.

De watermistinstallatie in de nieuwbouw van DrieMaasHave is een van de belangrijkste pijlers in het brandveiligheidsconcept voor dit bouwdeel. Als gevolg van dit concept zijn grotere brandcompartimenten toegestaan en zijn andere technische installaties, zoals een gecertificeerd brandmeldsysteem, brandkleppen alsmede zelfsluitende deuren van de appartementen op basis van gelijkwaardigheid conform het Bouwbesluit, ondervangen

DrieMaasHave,
FireX, Brandveiligheid meester!