Hotel Van der Valk A1 Amersfoort

Het hotel beschikt over 140 kamers. Variërend van comfort kamers tot luxe wellness suites op de zesde etage. Het hotel draagt het Green Key Gold keurmerk.

Voor hotel Van der Valk (A1 Amersfoort) heeft FireX in samenwerking met een van onze brandveiligheidspartners de complete brandpreventie uit handen genomen.

De hotelkamers, restaurant en de algemene ruimte zijn beveiligd met hand- en automatische detectie. Alle (verzamel) meldingen komen binnen op het brandweerpaneel bij de ingang.

De brandmeldinstallatie stuurt de aanwezige ontruimingsinstallatie type A per verdieping aan. Tevens bestaat de mogelijkheid om een totale ontruiming te genereren. Het betreft een gecertificeerde installatie welke door FireX is gecertificeerd.

Verder is er met Van der Valk Amersfoort een onderhoudscontract afgesloten voor uitgebreide service en 24/7 storingsopvolging.

Hotel Van der Valk A1 Amersfoort,
FireX, Brandveiligheid meester!