Kinderdagverblijf Toermalijn Den Haag

Voor kinderen tot 4 jaar biedt SDK kinderopvang dagopvang in Oud-Beijerland en Dordrecht. De verzorging van uw kind ligt in handen van vaste pedagogisch medewerkers. Zij zorgen ervoor dat uw kind goed wordt verzorgd en begeleid door het geven van aandacht, het bieden van veiligheid, geborgenheid en vertrouwen. Op het kinderdagverblijf bieden wij uw kind allerlei activiteiten aan waardoor de kinderen worden gestimuleerd om zich te ontwikkelen op gebieden als muziek, spel, taal, creativiteit, zelfredzaamheid, samen spelen en samen delen.

Voor kinderdagverblijven gelden strenge wettelijke voorwaarden wanneer het gaat om brandveiligheid.

Kinderdagverblijf Toermalijn te Den Haag kwam bij een brandveiligheidspartner van FireX met de vraag de brandveiligheid optimaal in te richten met veiligheid voor de kinderen en conform de wettelijke eisen. Geen enkel probleem…

Zo hebben we de slaapvertrekken en de algemene ruimten van het kinderdagverblijf op de begane grond en 1e verdieping volledige beveiligd met hand- en automatische detectie. De brandmeldinstallatie stuurt bij een brandmelding de deurdrangers en de kleefmagneten om de brandcompartimentering te garanderen en brandverspreiding te beperken. Het betreft een brandmeldinstallatie welke periodiek wordt gecertificeerd conform de regeling brandmeldinstallaties.

Om de kwaliteit en brandveiligheid te waarborgen is er vervolgens ook een onderhoudscontract afgesloten voor service en storingsopvolging.

Kinderdagverblijf Toermalijn Den Haag,
FireX, Brandveiligheid meester!