Parkeergarage Marktplein Apeldoorn

Bij de bestaande bouw van de parkeergarage onder het gemeentehuis en marktplein zijn, door het plaatsen van een hogedrukwatermistinstallatie, ingrijpende kostbare bouwkundige aanpassingen voorkomen. Indien dit bouwkundig opgelost had moeten worden, waren de kosten hoger uitgevallen ten opzichte van de investering in een hogedrukwatermistinstallatie.

Dit project is gefaseerd uitgevoerd en is succesvol verlopen door de prettige samenwerking met de mensen van parkeerbeheer. Tijdens onze werkzaamheden is de parkeergarage constant in bedrijf gebleven en ondanks de tijdsdruk is het binnen de gestelde deadline opgeleverd.

Om de garage brandveilig te maken, is rekening gehouden met het feit dat er goede vluchtmogelijkheden aanwezig moeten zijn en dat bij brand de schade beperkt wordt. Er zijn 130 stuks nozzles extra geplaatst als gelijkwaardige oplossing voor het creëren van 60 minuten brandwerende scheidingen voor diverse aangrenzende ruimten en trappenhuizen. Ook hierbij is sprake van een flinke besparing voor extra bouwkundige kosten om de ruimtes tussen beveiligd en onbeveiligd gebied 60 minuten brandwerend te krijgen door extra nozzles in deze ruimtes te plaatsen. De inrit van de garage is voorzien van antivriessecties om vorstgevaar te voorkomen.

Parkeergarage Marktplein,
FireX, Brandveiligheid meester!