Parkeergarage Stadskwartier Nieuwegein

Brandveiligheid in parkeergarages vergt speciale oplossingen. Parkeergarages zijn vaak grote onverdeelde ruimtes, bovendien heb je vaak te maken met vaste materiaal- en vloeistofbranden. Door onze jarenlange ervaring weten wij precies wat er noodzakelijk is om brand in parkeergarages te detecteren en te bestrijden/beperken.

Voor Parkeergarage Stadskwartier in Nieuwegein hebben wij een van onze brandveiligheidspartners medewerking verleend bij de beveiliging van de gehele parkeergarage. Deze is voorzien van hand- en automatische melders. Omdat brandveiligheid in parkeergarages aan strenge eisen moeten voldoen zijn er bij oplevering tezamen met de eindgebruiker en de brandweer brandproeven gehouden welke alle voldeden aan de NEN2535.

Tot slot is een onderhoudscontract voor service en storingsopvolging afgesloten met parkeergarage Stadskwartier.

Parkeergarage Stadskwartier Nieuwegein,
FireX, Brandveiligheid meester!