QTS Datahotel Eemshaven

Het QTS datacenter heeft een datavloer van ongeveer 10.500 m2 alsmede een technical building van plm. 5.000 m2.

FireX B.V. heeft de HI-FOG® watermistinstallatie alsmede het branddetectiesysteem geleverd voor het datacenter. Gekozen is voor een electrische pompunit type SPU-7 gecombineerd met het HI-FOG® 2000 systeem.

QTS Eemshaven,
FireX, Brandveiligheid meester!