Winkelpand Nieuwendijk Gravenstraat Amsterdam

Aan de Nieuwendijk en Gravenstraat in Amsterdam is een bestaand kantoorpand verbouwd tot commerciële ruimtes met een totale oppervlakte van 6.000 m². De bestaande bouw met vier kantoorlagen transformeert naar een winkelpand over drie lagen met een grotere verdiepingshoogte.

Omdat de belendende panden monumentaal zijn, is ervoor gekozen een bouwfasering uit te werken met behoud van de bestaande zijgevels en begane grondvloer. De nieuwe verdiepingsvloeren kunnen tussen de bestaande vloeren worden ingepast en de bestaande vloeren zullen gefaseerd worden gesloopt. Door slim gebruik te maken van de capaciteit in de fundering kunnen de winkelruimtes flexibel worden ingedeeld.

Doordat tijdens de ontwerpfase gekozen is voor een open structuur van het winkelgebouw, was er sprake van een overschrijding van de toegestane brandcompartimentering. Ook diende het risico van brandoverslag verlaagd te worden.
Door het bureau Peutz is in samenspraak met de ontwikkelaar FiMek estate B.V. gekozen voor de toepassing van een hogedrukwatermistsysteem.
Een belangrijk voordeel betrof de watervoorziening die ten opzichte van traditionele blussystemen een kleiner ruimtebeslag vergde. De gecertificeerde watermistinstallatie met bijbehorend meldsysteem wordt beschouwd als een gelijkwaardige brandveiligheid voor de overschrijding van de toegestane brandcompartimentering en de voorkoming van brandoverslag. De watermistinstallatie is geïntegreerd in het ontwerpproces van casco tot afbouw.

Nieuwendijk Gravenstraat,
FireX, Brandveiligheid meester!