Brandmeldwijzer    T: 024-3607171

Brandveiligheid Datacenter QTS Eemshaven

In 2007 is, in nauw overleg met een grote gebruiker, Data Hotel Eemshaven gebouwd. Tot de dag van vandaag behoort dit datacenter wat gebouwde capaciteit betreft tot de grootste van Europa. Dit is ons eerste next generation datacenter waar gebruik gemaakt wordt van slimme hedendaagse technologieën. Door de ruime opzet is vervanging van installaties eenvoudig en uitbreiding mogelijk.

Door het onderscheid tussen een dedicated computergebouw en een dedicated techniekgebouw blijven schone en ‘vieze’ logistieke stromen gescheiden.
Na oplevering heeft een internationale partij het volledige datacenter inclusief kantoren in gebruik genomen voor haar eigen server apparatuur. In dit Data Hotel is dan ook geen ruimte meer beschikbaar.

Voor Datacenter QTS Eemshaven heeft FireX medewerking verleend aan het met hand- en automatische detectie volledig beveiligen van het kantoor en de datazalen. Tevens zijn daarbij de signaleringen van het hogedrukwatermistsysteem ingekoppeld.

Verder zijn alle ruimtes voorzien van een ontruimingsinstallatie type B. Alle (verzamel) meldingen worden zichtbaar gemaakt op het brandweerpaneel bij de ingang. De installatie is gecertificeerd en wordt ook (half)jaarlijks door een Inspectiebureau gecontroleerd. Om de brandveiligheid te waarborgen is met QTS een onderhoudscontract afgesloten voor service en onderhoud aan de installaties.

Datacenter QTS Eemshaven,
FireX, Brandveiligheid meester!

FireX - Professionals in Brandpreventie - Brandveiligheid datacenter tcn Eemshaven