Brandmeldwijzer    T: 024-3607171

Brandveiligheid McDonald’s Leiden Zuid

McDonald’s Leiden koos voor een brandmeld- ontruimingsinstallatie op basis van een niet automatische bewaking welke een alarmontruimingsinstallatie type B aanstuurt en tevens de gesloten deuren in de vluchtroute ontgrendelt zodat een ieder bij een calamiteit veilig kan vluchten.

McDonald’s Leiden Zuid,
FireX, Brandveiligheid meester!

FireX - Professionals in Brandpreventie - Brandveiligheid mcdonalds Leiden zuid