Brandmeldwijzer    T: 024-3607171

Brandveiligheid Zorgcentrum de Haven Bunschoten

De Haven is een protestants-christelijk zorg- en wooncentrum in Bunschoten waar aan ouderen professionele en liefdevolle zorg wordt geboden. In het verpleeghuis worden vanaf de zomer van 2019 meer dan 200 cliënten verzorgd, veelal in kleinschalige woongroepen. Hier is ook Brasserie De Haven gevestigd, een ontmoetingsplek voor bewoners en dorpsgenoten.

Brandveiligheid in zorgcentra verdient veel aandacht, kennis en expertise. Personeel en bewoners dienen in geval van brand op veilige wijze het pand veilig te kunnen verlaten.

Voor zorgcentrum De Haven in Bunschoten heeft FireX de brandveiligheid vergroot voor de zorgkamers, restaurant en gezamenlijke ruimtes.

Het zorgcentrum is volledig beveiligd met hand- en automatische detectie. De (verzamel) meldingen zijn direct en duidelijk zichtbaar op het brandweerpaneel, dat bij de ingang is geplaatst. Het is een gecertificeerde installatie welke FireX ook certificeert conform de regeling brandmeldinstallaties.

Omdat brandveiligheid in een zorgcentrum extra aandacht vergt in verband met de bewoners, is samen met zorgcentrum De Haven afgesproken dat er in geval van signalering een extra alarmering plaatsvindt. Signalering (ontruiming) naar de BHV-ers geschiedt middels stille alarmering via de Dect telefoons.

Om de brandveiligheid van het personeel en de bewoners van het zorgcentrum te waarborgen is het belangrijk dat periodiek onderhoud plaatsvindt. Om deze reden is er een onderhoudscontract afgesloten voor service en 24/7 storingsopvolging.

Zorgcentrum de Haven Bunschoten,
FireX, Brandveiligheid meester!