Red Comet, de blusgranaat van weleer

Op verschillende manieren heeft men door de eeuwen heen getracht oplossingen te vinden om (grote) branden te voorkomen.

Graag zet ik de schijnwerpers even op een oplossing die in 1919 in Denver het levenslicht zag en die tot begin jaren 80 van de vorige eeuw heeft bestaan,met als hoogtijperiode de
jaren 40 en 50. Red Comet, de blusgranaat uit Colorado, USA.

Wat was Red Comet?

Het concept bestond uit een (rode) komeetvormige glazen container, met daarin een chemische vloeistof. Afgevuld met Carbon Tetrachloride, hingen de Red Comets op goed bereikbare plaatsen in huizen, hotels, zorginstellingen en openbare gelegenheden. Het idee was om bij brand de Red Comet uit zijn houder te pakken en deze kapot te gooien in het vuur.

De chemische vloeistof moest ervoor zorgen dat het vuur snel gesmoord werd. Hoe effectief dit in de praktijk was hing natuurlijk af van hoever de brand al gevorderd was.

Gat in de markt

Red Comet werd in en na de Tweede Wereldoorlog razend populair. De burgerij was bang geworden door alle oorlogsgeweld, de explosies, de branden. Men wilde zich goed beschermen tegen brand.
Ideaal voor de Red Comet fabriek, die inmiddels in Littleton, Colorado stond. De grootste afnemers waren het Amerikaanse leger en de Amerikaanse marine. Het ironische is daarbij, dat er enorm veel “salesmen’s kits” verkocht werden. Red Comet demonstratiekoffertjes, waarmee colportage gepleegd werd. Laat de meeste van deze deur-tot-deur verkopers nu gewezen militairen zijn. Soldaten die terugkwamen uit de oorlog en geen werk hadden, klopten massaal aan als verkoper bij Red Comet.

Volautomatisch

Red Comet ontwikkelde het principe van de blusgranaat nog een stuk door. In 1948 begon de export naar landen buiten de VS en daardoor nam ook de vraag toe naar systemen die vooruitstrevender waren. Zo werd een grotere variant van de blusgranaat ontworpen, waarin de Carbon Tetrachloride onder druk stond. Een zekering werd op de uitstootmond aangebracht, eentje die bij 160 graden brak en de vloeistof losliet. Er zijn zelfs automatische autobrandblussers ontwikkeld door Red Comet, op basis van dit zekeringsprincipe. De Red Comet hing dan in de motorruimte en ging af bij temperaturen boven de 255 graden.

De Rode Komeet is gedoofd

Het bedrijf Red Comet bestaat nog steeds maar Red Comet als product niet meer.

Gelukkig hebben we sinds de uitvinding van die blusgranaat enorme sprongen vooruit gemaakt en zijn we heden ten dage meer Brandveiligheid Meester dan ooit.Toch is het goed om af en toe stil te staan bij wat men toen acceptabel en goed vond en hoever wij nu zijn.

Bent u er dan ook zo benieuwd naar, wat Brandveiligheid Meester over 30 jaar inhoudt?

Monique Lamers

« Terug naar overzicht