Brandmeldwijzer    T: 024-3607171

Brandveiligheid hotels

FireX, brandveiligheid meester!

In hotels en gebouwen met een logiesfunctie is de brandveiligheid in het kader van o.a. de slaapfunctie van het gebouw erg belangrijk. Nederland kent strenge eisen ten aanzien van detectie en ontruiming om een veilige evacuatie van de aanwezige personen zeker te stellen. Logisch, omdat in een hotel gasten aanwezig zijn die niet weten hoe te handelen in geval van calamiteiten en hierdoor extra kwetsbaar zijn. Het is belangrijk dat het personeel en de gasten het hotel bij brand veilig kunnen verlaten. Een actieve beveiliging wordt echter regulier niet vereist.

Als hoteleigenaar dient u maatregelen te nemen om brandgevaarlijke situaties te voorkomen. U dient gebruik te maken van onbrandbare of brandvertragende materialen en moet de ontwikkeling en uitbreiding van brand en rook voldoende beperken.

Verder zijn er een aantal wettelijke voorschriften waaraan hoteleigenaren moeten voldoen voor onder meer:

  • Brandmeld- en ontruimingsinstallaties;
  • Blusmiddelen;
  • Uitgangen en vluchtroutes;
  • Brandcompartimentering;
  • Automatisch sluitende branddeuren;
  • Ontruimingsplan;
  • Ontruimingsplattegronden;
  • Doormelding regionale meldkamer;
  • Programma van Eisen;
  • Bouwbesluit 2012 (minimale eisen)

FireX adviseert en begeleidt hoteleigenaren, installatiebedrijven en bouwkundigen voor een optimale brandveiligheid in het hotel van A tot Z.

Neem contact op met FireX voor een optimale brandveiligheid in hotels

Eén hotel uitgelicht

Hyatt Place Hotel Hoofddorp

Brandveiligheid Hyatt Place Hotel Hoofddorp Het nieuwe Hyatt Place Amsterdam Airport telt 330 kamers. Het hotel is gevestigd aan de...