Brandmeldwijzer    T: 024-3607171

Brandveiligheid in kantoorgebouwen

FireX, brandveiligheid meester!

Regels voor brandveiligheid van (kantoor)gebouwen voor elke toepassing staan in het Bouwbesluit. Een gebouw met kantoorfunctie moet altijd voldoen aan de voorschriften die staan in vermeld in het Bouwbesluit.

Bij grotere kantoren waarbij meer dan 50 mensen kunnen verblijven, is bovendien gebruiksmelding verplicht. Als u momenteel een kantoorpand betrekt of van plan bent een kantoorpand te betrekken is het belangrijk dat u over het juiste branddetectiesysteem c.q. blussysteem beschikt. Ook indien u architect of technisch tekenaar bent, is het belangrijk om brandveiligheid mee te nemen in nieuw op te leveren kantoorpanden. Hiermee kunnen onnodige kosten achteraf voorkomen worden.

Diverse factoren kunnen ertoe leiden dat reguliere branddetectiemethodes niet volstaan. Zo dient er rekening gehouden met:

  • De hoogte;
  • Volume;
  • Luchtsnelheden binnen kantoorgebouwen;

FireX B.V. kan in dit kader door maatwerk voor een passende oplossing zorg dragen.

Neem contact op met FireX over brandveiligheid in kantoorgebouwen

Eén kantoorgebouw uitgelicht

Politiebureau Rotterdam Rijnmond

Brandveiligheid Politiebureau Rotterdam Rijnmond FireX levert branddetectie en brandveiligheidsoplossingen voor kantoren / bureaus. FireX werkt daarvoor graag samen met erkende...