Brandmeldwijzer    T: 024-3607171

Brandveiligheid in overheidsinstellingen

FireX, brandveiligheid meester!

Brand voorkomen is veel belangrijker dan achteraf blussen. Brandpreventie en blussen met de juiste blusmiddelen krijgt steeds meer de aandacht van (lokale) overheden die het verdient.

FireX B.V. heeft een ruime ervaring met branddetectie en -veiligheid voor diverse (semi) overheidsinstellingen (politie, openbare gebouwen, scholen, e.d.). Overheidsgebouwen dienen net als andere gebouwen die in gebruik worden genomen te voldoen aan de gestelde brandveiligheidseisen in het Bouwbesluit.

Betrouwbare en Discrete partner

Overheidsinstellingen hebben vaak strengere eisen omtrent toegang tot het gebouw en het gerealiseerde werk door derde partijen. Om deze reden worden alle medewerkers gescreend om de werkzaamheden te kunnen uitvoeren. Ook bent u bij FireX B.V. verzekerd van geheimhouding over het gerealiseerde.

Wilt u meer weten over brandveiligheid binnen overheidsgebouwen?

Neem dan contact op met FireX B.V.

Eén distributiecentrum uitgelicht

Politiebureau Rotterdam Rijnmond

Brandveiligheid Politiebureau Rotterdam Rijnmond FireX levert branddetectie en brandveiligheidsoplossingen voor kantoren / bureaus. FireX werkt daarvoor graag samen met erkende...