Brandmeldwijzer    T: 024-3607171

Brandveiligheid in zorginstellingen

FireX, brandveiligheid meester!

Brandveiligheid in zorginstellingen verdient de aandacht en is een belangrijke verantwoordelijkheid van de bestuurders. Buiten het feit dat de brandveiligheid dient te voldoen aan de gestelde regelgeving in Nederland is het belangrijk dat er ook rekening wordt gehouden met het personeel en de bewoners van het gebouw. Denk hierbij aan eventueel stille alarmering om de (bedgebonden) patiënten niet onnodig te verontrusten.

FireX B.V. verzorgt met kwalitatief hoogwaardige branddetectieoplossingen dat een brand in een zeer vroeg stadium wordt gesignaleerd en adequaat kunnen worden beperkt met de juiste blusmiddelen. Hierbij houden wij rekening met de eisen die worden gesteld in het Bouwbesluit. Ook kunnen wij de certificering van de brandmeldinstallaties verzorgen.

Wilt u meer weten over brandveiligheid in zorginstellingen en de oplossingen van FireX B.V.?

Neem dan contact op met FireX B.V.

Eén zorginstelling uitgelicht

Zorgcentrum de Haven Bunschoten

Brandveiligheid Zorgcentrum de Haven Bunschoten De Haven is een protestants-christelijk zorg- en wooncentrum in Bunschoten waar aan ouderen professionele en liefdevolle...