Branddetectie

Branddetectie

Waarde toevoegen in brandveiligheid

FireX Branddetectie gaat verder waar anderen stoppen. We schuiven geen dozen, maar voegen waarde toe in brandveiligheid en denken mee in passende oplossingen. Als erkend branddetectiebedrijf kan FireX u compleet ontzorgen. U kunt vertrouwen op mensen met een jarenlange kennis en ervaring in branddetectie. Met een zeer brede expertise, een enthousiaste aanpak, open houding en een uitgebreide service, zorgen wij ervoor dat de bedrijfsveiligheid van de eindklant wordt vergroot.

Als groothandel in brandveiligheid levert FireX professionele branddetectiesystemen van topmerken zoals Advanced, Apollo, Notifier en Siemens aan installatiebedrijven en eindgebruikers.

Onze opdrachtgevers waarderen het dat wij nauw betrokken zijn bij projecten. Korte lijnen, direct deskundig advies en begeleiding, levering volgens afspraak en desgewenst installatie van uw brandveiligheidsoplossing. Met FireX hoeft u zich geen zorgen te maken over de brandveiligheid van uw bedrijf of project!

Opstellen PvE

Om tot een verantwoorde brandmeldinstallatie te komen, moeten de uitgangspunten door de bevoegde autoriteit eenduidig in het Programma van Eisen (PvE) zijn vastgelegd volgens een model-PvE. Dit model mag worden uitgebreid met aanvullende criteria of specifieke uitgangspunten, mits de opbouw en de volgorde van de huidige eisen niet worden gewijzigd.

De aanvullingen moeten in een aparte bijlage nader worden toegelicht. Het Programma van Eisen moet volledig worden ingevuld en daarna worden geaccordeerd door een bevoegd persoon. Het is de formele start om te komen tot een brandmeldinstallatie. Het is van belang dat het PvE vooraf wordt opgesteld en niet tussentijds of achteraf. Het kan voorkomen dat tijdens de totstandkoming van de brandmeldinstallatie, of na de oplevering van de brandmeldinstallatie de situatie is gewijzigd. Wanneer een dergelijke wijziging invloed heeft op de gestelde eisen dan zal er een nieuw PvE worden opgesteld.

FireX adviseert bij het opstellen van een Programma van Eisen (PvE) maar kan dit natuurlijk ook voor u uit handen nemen.

Certificering BMI

Nadat de brandmeld- en/of ontruimingsinstallatie is geleverd en geïnstalleerd en voldoet aan de gestelde eisen, kan er worden overgegaan tot het certificeren van desbetreffende installatie. (Half) jaarlijkse certificering van de brandmeldinstallatie is vaak wettelijk vastgelegd en dient te geschieden door een erkend branddetectiebedrijf. Naast levering en installatie van branddetectiemiddelen en brandmeldinstallaties verzorgt FireX ook certificering van brandmeldinstallaties.

Hierbij doorlopen wij alle stappen die genomen moeten worden om tot een gecertificeerde brandmeldinstallatie te komen:

  1. Opstellen van een PvE door een deskundig persoon
  2. Projecteren van de installatie
  3. Leveren en monteren van de installatie
  4. Rapport van oplevering
  5. Certificeren van de installatie
  6. Beheer en onderhoud van de installatie
  7. Inspectie van de installatie (Inspectierapport)

Kortom naast levering, installatie, onderhoud en beheer van brandmeldinstallaties verzorgt FireX ook de certificering. Met FireX bent u dus altijd verzekerd van een brandveilige situatie!

Beheer, controle en onderhoud

Beheer, controle en onderhoud van brandbeveiligingsinstallaties is omschreven in de norm NEN 2654-1 (en 2) + C1:2018. Een in gebruik zijnde brandmeldinstallatie moet in nominale staat worden gehouden. Hiertoe bent u verplicht om tenminste de volgende activiteiten uit te voeren:

Goed beheer door de gebruiker
Het is belangrijk dat binnen het bedrijf een groep mensen bekend is met het gebruik van de geplaatste brandmeldinstallatie. Deze mensen dienen voldoende kennis te hebben van de brandmeldinstallatie. Wij trainen uw medewerkers tot Beheerder Brandmeldinstallaties (Cursus Beheerder Brandmeldinstallaties) zodat zij op een juiste wijze weten te handelen in geval van meldingen.

Periodieke controle en preventief onderhoud door de beheerder brandmeldinstallaties (O.P.)
Periodiek dient er controle en preventief onderhoud van de brandmeldinstallaties plaats te vinden. De Beheerder Brandmeldinstallaties controleert of alles naar behoren werkt en zorgt ervoor dat de brandmeldinstallatie in nominale staat verkeert. Voor diverse opdrachtgevers verzorgt FireX controles en het preventieve onderhoud.

Periodieke controle, inspectie, preventief onderhoud en reparatie van de brandmeldinstallatie door de onderhouder.
Dit laatste punt dient uitgevoerd te worden door bevoegde personen (Onderhoudsdeskundige brandmeldinstallaties). Tussen de onderhouder en gebruiker moet bij ingebruikname van de installatie een onderhoudsovereenkomst worden afgesloten. Een onderhoudsovereenkomst van FireX biedt de volgende voordelen:

  • Servicedienst die 24 uur per dag, 7 dagen per week tot uw beschikking staat;
  • Het in nominale staat houden van uw brandmeldinstallatie;

Cursus Beheerder Brandmeldinstallatie (O.P.)

FireX levert brandmeldinstallaties van diverse gerenommeerde merken. Brandmeldinstallaties worden geïnstalleerd door erkende samenwerkingspartners, maar dit kan FireX ook voor u verzorgen. Nadat een brandmeldinstallatie is geïnstalleerd dient deze gecertificeerd te worden.

Bij gecertificeerde installaties dient een bedrijf te beschikken over een Beheerder Brandmeldinstallatie (O.P.). FireX leidt medewerkers binnen uw bedrijf op tot Beheerder Brandmeldinstallatie. Wij verzorgen deze cursus (maximale groepsgrootte vijf personen) bij u op locatie. Onze ervaring leert dat dit kosten reducerend werkt en de eindgebruiker wordt geïnstrueerd aan de hand van zijn eigen brandmeldinstallatie in de voor hem bekende omgeving.

De cursisten worden tijdens de cursus (één dagdeel) opgeleid tot Beheerder Brandmeldinstallaties zodat de bediening, het beheer, de periodieke controle en het preventieve onderhoudswerk van de brandmeldinstallatie continu gewaarborgd wordt. Na het volgen van de cursus wordt een certificaat verstrekt.

 

De juiste brandmeldinstallatie kiezen met onze Brandmeldwijzer

Ervaart u het doornemen van het Bouwbesluit met betrekking tot brandveiligheid als lastig? Maak dan gebruik van onze Brandmeldwijzer en zie direct:

-Wat voor een bewakingsomvang het te beveiligen project volgens NEN 2535 nodig heeft;

-Of u volgens NEN 2535 een doormelding naar de meldkamer van de regionale brandweer nodig heeft;

-Of volgens NEN 2535 wel/geen inspectiecertificaat benodigd is voor het te beveiligen object.