Marktsegmenten

Het Marioff-HI-FOG®-watermistsysteem is dé oplossing voor wie
hoge eisen stelt aan de bescherming van mensen, eigendommen
en de bedrijfscontinuïteit. Vooral de industrie, datacenters, hotels,
zorginstellingen, parkeergarages en monumentale gebouwen
profiteren van de voordelen van dit watermistsysteem.  

HI-FOG® voor industrie

In industriële complexen – van autofabrieken tot energie- of foodproducenten – is speciale brandbeveiliging troef. De aanwezigheid van gas, olie of andere licht-ontvlambare vloeistoffen leidt immers tot grotere brandrisico’s. Een kleine storing of een lek kan al tot brand leiden. HI-FOG® komt het industriële proces én de afzonderlijke machines en apparatuur te hulp met watermist. Deze pakt de vuurhaard rechtstreeks aan en drukt de brand voortvarend de kop in.

HI-FOG® voor datacenters

Talrijke datacenters over de hele wereld zijn uitgerust met het HI-FOG®-watermistsysteem van Marioff. Zij kozen voor het systeem vanwege de gecontroleerde manier van blussen op de juiste plaats zonder wateroverlast. Het watermistsysteem beschermt zo elke afzonderlijke ruimte tegen brand- en waterschade, van server- of opslagruimtes tot kantoren. HI-FOG® ondersteunt bovendien modulaire gebouwconcepten. Breidt een datacenter uit, dan staan we klaar om het watermistsysteem met u mee te laten groeien. Zo blijven het datacenter en alle kritische bedrijfsprocessen brandveilig.

HI-FOG® voor hotels

Brandpreventie en het veilig houden van gasten heeft voor hotels prioriteit. En áls er brand uitbreekt, moet de schade beperkt blijven. Het HI-FOG®-watermistsysteem maakt dit mogelijk. Het geheim zit hem in de hogedruktechnologie en in de mogelijkheid om elke afzonderlijke hotelkamer van de watermistfaciliteiten te voorzien. Het interieur hoeft hiervoor geen concessies te doen. Dankzij het compacte systeem en de kleine vernevelingskopjes past HI-FOG® in elk hotelinterieur.

HI-FOG® voor zorginstellingen

Bij brand in een zorginstelling biedt HI-FOG® zorgmedewerkers extra tijd om patiënten of cliënten te evacueren. Het watermistsysteem zorgt ervoor dat de brandhaard snel onder controle is. Dat leidt tot minder brand-, rook- en waterschade waardoor de zorgverlening weer snel kan worden hervat.

Monumentale gebouwen

Bij een brand kan de monumentale waarde van een historisch gebouw compleet verloren gaan. Het HI-FOG®-watermistsysteem beperkt brand- en waterschade tot een minimum. Ingrijpende bouwkundige ingrepen zijn hiervoor niet nodig: het totale ruimtebeslag van het systeem is kleiner dan dat van een traditionele sprinklerinstallatie. De pompunits en watertanks zijn kleiner en de leidingen zijn smaller en flexibel. Ook de vernevelingskopjes zijn klein waardoor het blussysteem ook esthetisch geen afbreuk doet aan de monumentale waarde. FireX helpt graag mee om deze bijzondere gebouwen op een brandveilige manier voor de toekomst te bewaren.

Parkeergarages

Boven- en ondergrondse parkeergarages vragen om geavanceerde systemen voor brandbeveiliging en branddetectie. Niet alleen omdat ze vaak deel uitmaken van een gebouw, maar ook door de waardevolle auto’s die erin geparkeerd staan. Het HI-FOG®-watermistsysteem van Marioff kan een brand in deze omstandigheden effectief beheersen. De microdruppels laten de temperatuur van de brandhaard en zijn omgeving snel afnemen waardoor de bouwkundige constructie beter is beschermd. Bevindt een brandhaard zich bij een elektrische auto? Dan zal deze sneller onder controle zijn door de afkoeling-onder-hoge druk. Zo wordt ook het risico op overslaan naar andere auto’s of gebouwdelen kleiner.

Cookie instellingen

Wij gebruiken cookies. Daarmee analyseren we het gebruik van de website en verbeteren we het gebruiksgemak.

Analytische cookies

Details