Paleis Het Loo Apeldoorn

Paleis Het Loo is een voormalig koninklijk paleis en thans nationaal museum, gelegen aan de rand van Apeldoorn. Paleis Het Loo is eigendom van de Staat en behoort tot de ‘Top 100 van de Rijksdienst voor de Monumentenzorg’ uit 1990.

Bij de restauratie van Paleis Het Loo is besloten om drie kwetsbare gebouwdelen, Corps de Logies en de West- en Oostvleugel, te beveiligen met het Marioff HI-FOG® watermistsysteem. Vanwege de flexibiliteit van het systeem kan in een later stadium het systeem worden uitgebreid met meerdere secties om eventueel andere delen van het Paleis van watermist te voorzien. Aangezien het een museum betreft is het niet alleen van belang om bij brand de schade zoveel mogelijk te beperken, maar ook om ongewenste activering te voorkomen. Gezien de betrouwbaarheid van een hogedrukwatermistsysteem en de relatief kleine hoeveelheid water die bij een activering vrijkomt is HI-FOG® een logische keuze, die ook wordt ondersteund en geadviseerd door Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed, risico management voor collecties.

Voor Paleis Het Loo is door de opdrachtgever een nat systeem geselecteerd, wat wil zeggen dat in geval van brand het glaasje van de HI-FOG® sprinklerkop breekt en direct de brand zal beheersen. Het systeem is zo ontworpen dat een beginnende brand zich niet kan uitbreiden buiten het maximaal vastgestelde sproeivlak gebaseerd op relevante full scale fire testing. In praktijk zal de brand daardoor beperkt blijven tot de ruimte waarin deze is ontstaan en slaat niet door naar naastgelegen ruimten.

Om esthetische redenen zijn er speciale detailleringen voor het uitfitten in de historische plafonds ontwikkeld en worden er in de publieke gebieden met witte plafonds ook witte sprinklers aangebracht. Bij de gekleurde plafonds is de standaard plated afwerking de meest onopvallende gebleken, doordat het spiegelend oppervlak de kleur van de omgeving reflecteert. Al het leidingwerk wordt in speciale toegankelijke sleuven in de wanden weggewerkt en daardoor voor het publiek onzichtbaar. Alle sectieopstellingen, per verdieping en per gebouwdeel, zijn in de technische ruimten op de zolders voorzien en ook de modulaire EPU-pompset en de in vergelijking met conventionele sprinklersystemen zeer beperkte watervoorraad is afgestemd op de  beschikbare ruimten in Het Loo.

Op basis van detailed design is de volledige watervoorziening ingepast in een van de tunnels van Corps de Logies. De flexibiliteit alsmede de mogelijkheden om als eindresultaat een certificeerbaar actief blussysteem te realiseren, zonder de noodzaak van het nader bouwkundig compartimenteren van het project maakte het Marioff Hi-FOG® systeem voor Paleis Het Loo de beste keuze.

Foto: KAAN Architecten

Paleis Het Loo,
FireX, Brandveiligheid meester!