Brandmeldwijzer    T: 024-3607171

Brandveiligheid industrie

FireX, brandveiligheid meester!

Wanneer we kijken naar de brandveiligheid in industrieën (industriegebouwen, elektriciteitscentrales, industriële hallen) zijn er een hoop zaken waar rekening mee gehouden dient te worden. Bijvoorbeeld de vervuiling en werkzaamheden welke uitgevoerd worden. Zo is in de petrochemische industrie alleen een brandmeldinstallatie niet voldoende, een actief blussysteem is hier vereist. Daarnaast dienen de branddetectiemiddelen en de brandmeldinstallatie afgestemd te worden op:

  • Hoogte van het gebouw;
  • Volume;
  • Aanwezige storingsbronnen;
  • Luchtsnelheden;
  • Vorstrisico;
  • En meer…

Bij industriefuncties wordt alleen gebruik gemaakt van niet-automatische bewaking. Dit wil zeggen dat alleen door middel van handbrandmelders de brandmeldinstallatie geactiveerd wordt.

Wilt u meer weten over brandveiligheid in industriegebouwen?

Neem dan contact op met FireX B.V.

Eén industriegebouw uitgelicht

BIS Industrial Services Roosendaal

Brandveiligheid BIS Industrial Services Roosendaal De activiteiten van Bilfinger Industrial Services België/Nederland als isolatie, steigerbouw, rope access, conservering, tracing, asbestverwijdering,...