Watermist

Watermist

Wat is een watermistsysteem?

Een watermistsysteem is een brandbeveiligingssysteem dat zeer fijne watermist gebruikt (ofwel waternevel).

De watermist zorgt voor:

 • Afkoeling van zowel de vlam als de omringende gassen door verdamping
 • Verdringing van zuurstof door verdamping
 • Reductie van de stralingswarmte door de kleine druppeltjes zelf

De effectiviteit van een watermistsysteem bij brandbestrijding is afhankelijk van de spray eigenschappen, zoals de druppelgrootteverdeling, de flux/dichtheid en de spraydynamiek. De mist moet dicht en compact zijn, maar niet te zwaar, zodat het naar beneden zakt. Zodra het systeem in werking treedt, wordt de brandstof door de mist afgeschermd en de brandcapaciteit gereduceerd. De brandhaard zal direct compacter worden en minder fel branden.

De voordelen van watermist

Er zijn tal van mogelijkheden om een brandbestrijdingsinstallatie aan te leggen. Ieder systeem heeft zijn unieke eigenschappen en kwaliteiten. Elk systeem brengt speciale toepassingsgebieden met zich mee, niet iedere installatie is overal toepasbaar. Het gebruik van watermist bij brandbestrijding brengt duidelijke voordelen met zich mee ten opzichte van het gebruik van gasvormige middelen en traditionele sprinklersystemen. Een aantal van deze voordelen:

 • Onmiddellijke activering
 • Effectief inzetbaar bij een grote verscheidenheid aan branden
 • Geminimaliseerde waterschade
 • Milieuvriendelijke eigenschappen
 • Geen toxische problemen

Waarom kiezen voor watermist onder hoge druk?

De NFPA 750, het Amerikaanse normeringssysteem voor watermistsystemen, benoemt drie segmenten: lagedruksystemen, intermediaire druksystemen en hogedruksystemen. De stringente testprocedures en de ongeëvenaarde ervaring van de Finse marktleider in deze blussystemen, Marioff, hebben aangetoond dat watermist onder hoge druk de volgende voordelen biedt:

 • Betere penetratie in de brandhaard
 • Superieure dekking van het afgeschermde volume
 • Een verbeterd koeleffect door een betere menging van gassen en een hoge verdampingssnelheid
 • Lager totaal systeemgewicht
 • Minder waterverbruik

Marioff staat bekend om baanbrekende hogedrukwatermist brandbeveiligingstechnologie voor gebruik bij passagiersveerboten. Tegenwoordig beschermt HI-FOG® mensen, eigendommen en bedrijfscontinuïteit in een breed scala van toepassingen, zowel op het land als op zee.

Waarom HI-FOG® gebruiken?

Bij brandbeveiliging draait alles om het leven van mensen veilig en gemakkelijk te maken – zelfs direct na de brand. Het HI-FOG® watermist brandbeveiligingssysteem maakt dit mogelijk. Het is het resultaat van een grote innovatie: vuur wordt onderdrukt met minder water. De technologie werd oorspronkelijk ontworpen om brandbeveiliging te bieden voor grote cruiseschepen, maar wordt nu ook op grote schaal toegepast in industriële en bouwtoepassingen. Het is het resultaat van sterke technische kennis, diepgaand begrip van de behoeften van de klant en duizenden volledige brandproeven.

Een watermistsysteem moet bewijzen dat het doet wat het moet doen en door ons groeiend aantal klantreferenties bewijzen we de waarde van deze buitengewone brandbeveiligingstechnologie.

HI-FOG® Water Mist Fire Protection Voordelen:

 • Bewezen prestaties
 • Onmiddelijke activering
 • Snelle controle en onderdrukking van vuur
 • Efficiënte koeling waardoor het vuur zich niet kan verspreiden
 • Laag waterverbruik, minimale schade en uitvaltijd
 • Veilig voor mens en milieu
 • Kleine leidingen en watervoorziening
 • Eenvoudige installatie waardoor HI-FOG® ideaal is om achteraf te monteren
 • Volledig schaalbaar om in nieuwe beveiligingsbehoeften te voorzien

HI-FOG® systeemtypes

HI-FOG® is een zeer flexibel systeem met mogelijkheden voor veel verschillende configuraties. Elke configuratie kan bestaan uit een of meer van de volgende systeemtypes.

Een typische opstelling van een HI-FOG® systeem.

Watermist Firex

Wet-pipe systeem

Het wet-pipe, ofwel nat systeem, maakt gebruik van automatische sprinklers die zijn bevestigd aan een leidingsysteem gevuld met water dat is aangesloten op een watertoevoer, zodat het water onmiddellijk wordt afgevoerd door sprinklers die worden geactiveerd door de hitte van een brand. Natte leidingsystemen worden meestal gebruikt in accommodaties en soortgelijke gebieden met vaste brandbare stoffen.

Deluge-systeem

Een deluge-systeem is een watermistsysteem met behulp van open sprayheads die zijn bevestigd aan een leidingsysteem dat is aangesloten op een watertoevoer die via een klep wordt geopend door middel van een detectiesysteem. Wanneer de klep opent, stroomt er water in het leidingsysteem en ontlaadt het zich door alle sprayheads die aan het systeem zijn bevestigd. Deluge systemen worden meestal gebruikt voor de bescherming van machines met brandgevaar door brandbare vloeistoffen, opslag van explosieven, vuurwerkopslag, brandgevaarlijke- en chemische stoffen.

Dry-pipe systeem

Het dry-pipe, ofwel droog systeem maakt gebruik van automatische sprinklers die zijn bevestigd aan een leidingsysteem met perslucht. Het bulbglas van de sprinkler breekt wanneer de omgevingstemperatuur de drempelwaarde bereikt. Drukval in het leidingennetwerk gevuld met perslucht zorgt ervoor dat de klep opent en het systeem gevuld wordt met water. Dry-pipe systemen worden meestal gebruikt in ruimtes die onderhevig zijn aan bevriezing.

Pre-action systeem

Het pre-action watermistsysteem maakt gebruik van automatische sprinklers in een met lucht gevuld leidingsysteem, met een aanvullend detectiesysteem. Systeemactivering vereist zowel een signaal van het detectiesysteem als de warmteactivering van een sprinkler. Pre-action-systemen worden gebruikt om gebieden te beschermen waar het risico van ongewenste activering of lekkage tot een absoluut minimum moet worden beperkt.

Gassysteem versus Watermist HI-FOG®

De keuze voor een watermistsysteem in plaats van een gassysteem vereist geen speciale wijzigingen aan de luchtdichtheid van een ruimte. De voordelen van het HI-FOG® watermistsysteem zijn een veilige, eenvoudig en gemakkelijk toepasbare brandbeveiliging. In geval van activering geen risico voor aanwezige personen. Ons motto is dan ook “Don’t wait – activate”

Hoewel gasonderdrukking een effectieve methode voor brandbeveiliging is gebleken, is er een aantal valkuilen bij het gebruik van dit type systeem. Inderdaad, vergeleken met de effectiviteit en kostenbesparende eigenschappen van HI-FOG®, wordt de kloof opmerkelijk duidelijk.

Gasvormige systemen stellen hoge eisen aan de constructie en het onderhoud van de installatie en kunnen ook leiden tot schade aan faciliteit en apparatuur. De gemeenschappelijke uitdagingen in verband met deze systemen zijn vaak gebaseerd op het feit dat alleen de inkoopkosten worden geanalyseerd, waarbij andere constructie- en onderhoudskosten worden vergeten of verwaarloosd.

Met HI-FOG®: “Don’t wait – activate”

De ruimte of de behuizing moet ‘luchtdicht’ zijn met gasonderdrukkingssystemen, zodat de brandweer lang genoeg kan verblijven om een ​​brand te blussen. Dit vereist de volledige afdichting van alle wanden, vloeren en plafondplaten inclusief deuropeningen en openingen. Een volledige ontladingstest of een integriteitstest van de behuizing (ook wel een doorfantest genoemd) is nodig als onderdeel van het systeemacceptatieproces om de systeemfunctionaliteit te bewijzen. Dat is niet het geval met HI-FOG®, welke brandbestrijdingsprestatie is bewezen in volledig uitgevoerde brandtests. HI-FOG® kan op elk moment zonder vertraging worden geactiveerd – waardoor de veiligheid van de faciliteit en haar personeel wordt vergroot.

HI-FOG®: tijd, kosten en arbeid besparen

Naast de logistieke problemen, kan gasbestrijding, vooral wanneer gemeten tegen het HI-FOG® watermist brandblussysteem, kostbaar zijn. Ongeacht of er een grote of een kleine brand is of als er eenvoudig vals alarm wordt geactiveerd, wordt al het gas in het systeem ontladen. Het opnieuw vullen van het systeem kan veel geld kosten, terwijl het wachten op het opnieuw operationeel zijn van het systeem vaak de continuïteit van het bedrijf belemmert. Omgekeerd kan het type goedgekeurde HI-FOG®-systeem eenvoudig via een pompeenheid worden gereset, zodat het systeem onmiddellijk gereed is voor gebruik: brandbeveiliging. Dit verhoogt vooral de brandveiligheid van onze klanten.

Sprinkler versus Watermist HI-FOG®

Water is het oudste, meest gebruikte en universeel verkrijgbare brandbestrijdingsmiddel dat de mens kent. Het is niet-toxisch, milieuvriendelijk en heeft bovendien superieure brandbeschermingsmogelijkheden in vergelijking met elk ander middel.

Brandbeveiliging met traditioneel sprinklersysteem

Traditionele sprinklers vertrouwen op water om te presteren, maar in tegenstelling tot watermist vereisen ze de afvoer van een enorme hoeveelheid water, voornamelijk in de vorm van grote druppels, hetzij in een beschermde ruimte of rechtstreeks op apparatuur.

Dit heeft vaak implicaties zoals waterschade in de beschermde ruimten en de behoefte aan een enorme watervoorziening vanwege de enorme hoeveelheid water die nodig is.

Dit zorgt automatisch (en terecht) voor bezorgdheid bij klanten, omdat hun waardevolle bezittingen, of in sommige gevallen hun productie, in gevaar worden gebracht – niet alleen door brand, maar ook door het brandbeveiligingssysteem zelf.

Brandbeveiliging met het HI-FOG® watermistsysteem

Het HI-FOG®-systeem is ontworpen om brand te onderdrukken en te beheersen, en de prestaties ervan zijn consistent beter dan, of gelijkwaardig gebleken aan, die van traditionele sprinklers. Bovendien is de gebruikte hoeveelheid water aanzienlijk minder, wat resulteert in veel minder waterschade. Wat het HI-FOG®-systeem onderscheidt van zijn concurrenten, is het gebruik van microdruppeltjes, die water in de meest effectieve vorm van brandbestrijding vertegenwoordigen. Nog een ander voordeel van het HI-FOG® brandbeveiligingssysteem wanneer het wordt vergeleken met traditionele sprinklersystemen, is dat de levenscycluskosten kunnen worden verminderd vanwege het unieke en intelligente ontwerp, dat zorgvuldig geselecteerde en duurzame materialen bevat.

FireX B.V. onderhoudscontracten

Net zoals elk apparaat verzorging nodig heeft, geldt dat ook voor HI-FOG®. Zonder regelmatige controles en preventief onderhoud kunnen de betrouwbaarheid en prestaties van uw HI-FOG®-systeem afnemen. Door proactief te zijn met services, kunt u de levensduur van uw HI-FOG®-systeem verlengen en ervoor zorgen dat u de best mogelijke brandbeschermingsprestaties haalt. FireX B.V. biedt een scala aan professionele diensten om uw HI-FOG®-systeem te onderhouden en op de best mogelijke manier te gebruiken, zodat u verzekerd bent van een hoge kwaliteit, betrouwbaar en volledig geoptimaliseerd onderhoud.

HI-FOG®-systemen zijn vitale veiligheidssystemen en mogen alleen worden onderhouden door onderhoudstechnici die gecertificeerd zijn voor het trainen, gebruiken en onderhouden van HI-FOG®-systemen.

Jaarlijks servicecontract

Een jaarlijks servicecontract is de beste manier om uw HI-FOG®-systeem in perfecte staat te houden. FireX B.V. traint uw systeembeheerders voor het uitvoeren van kleine, regelmatige taken, zoals visuele inspecties en eenvoudige tests, terwijl de gecertificeerde onderhoudstechnici van FireX B.V. jaarlijks onderhoud uitvoeren.

Het jaarlijkse servicepakket biedt grondig preventief onderhoud, dat alleen wordt uitgevoerd door ervaren HI-FOG® servicemonteurs. De algemene conditie en het prestatieniveau van het systeem worden gecontroleerd en de werking van alle essentiële onderdelen en functionaliteiten worden geverifieerd. Het systeem wordt ook geïnspecteerd volgens nieuwe regels of voorschriften, met eventuele upgradesuggesties vermeld in het servicerapport.

Servicecontracten brengen extra voordelen met zich mee, zoals:

 • Lagere onderhoudskosten op lange termijn
 • Kortingen op reserveonderdelen
 • Voorspelbaar budget voor onderhoud
 • Servicerapporten en aanbevelingen

Reserve onderdelen

Als een HI-FOG® systeemcomponent moet worden vervangen, mogen alleen originele HI-FOG®-reserveonderdelen worden gebruikt. De beschikbaarheid van reserveonderdelen van hoge kwaliteit is een essentieel onderdeel van de serviceverplichting van FireX B.V..

Met uitgebreide informatie over elk HI-FOG®-systeem kunt u op FireX B.V. vertrouwen voor snelle identificatie en snelle levering van reserveonderdelen. Als officieel dealer van HI-FOG®-componenten heeft FireX B.V.een uitgebreide reserveonderdelenvoorraad en kan het verouderde componenten effectief vervangen.  Aangepaste reserveonderdelenpakketten worden voor elk installatieproject afzonderlijk gedefinieerd, omdat dit ertoe bijdraagt dat de juiste onderdelen snel worden geleverd indien nodig.

HI-FOG® upgrades en modificaties

Marioff/FireX B.V. biedt updates en moderniseringen om te garanderen dat uw HI-FOG® systeem voldoet aan nieuwe brandveiligheidsvoorschriften die kunnen worden ingevoerd evenals om de levensduur van uw systeem te verlengen. De vereisten voor een HI-FOG® installatie veranderen in de loop der tijd. Updates en aanpassingen zijn een kostenbesparend alternatief voor investeringen in volledig nieuwe oplossingen.

Bestaande HI-FOG® systemen kunnen een upgrade krijgen om aan nieuwe en strengere vereisten of uitgebreidere beschermingsvereisten te voldoen. Mogelijk moet het systeem extra ruimtes bestrijken of zijn nieuwe brandveiligheidsregels ingevoerd.

De continue onderzoeks- en ontwikkelingsactiviteiten leiden tot voortdurende verbeteringen van het brandbestrijdingsvermogen van HI-FOG®. Door deze verbeteringen toe te passen op uw systeem door middel van updates en moderniseringen, verbetert de performance van uw systeem en wordt de levenscyclus verlengd.

De HI-FOG® 24-uurs servicedienst

De 24 uurs-servicedienst is alleen bedoeld voor zaken die onmiddellijk aandacht behoeven.

Alle overige diensten- en projectzaken worden afgehandeld tijdens reguliere kantoortijden (ma t/m vrij van 08.30 tot 17.00 uur).

Tel: 024 360 71 71